Deltacommissaris Peter Glas bezoekt Future Dikes

Deltacommissaris Peter Glas bezocht deze week Future Dikes. Tijdens zijn bezoek aan de proefkassen op de campus van de Radboud Universiteit is hij uitvoerig bijgepraat over het HWBP Innovatieproject FutureDikes.

Binnen Future Dikes doen we onderzoek naar soortenrijke dijkbekledingen en genereren we de kennis die nodig is om deze bloemrijke graslanden op dijken aan te leggen en te beoordelen. Peter Glas heeft ons geadviseerd over de koppelingen tussen waterveiligheid, klimaatverandering en biodiversiteit in het kader van de bredere agenda van het Nationaal Deltaprogramma en hoe de tweede fase van FutureDikes, gericht op beheer door de waterschappen en droogteresistentie, hierbij een rol van betekenis kan spelen.

Promovendus Steven Huls demonstreerde zijn eerste experimenten met soortenrijke mengsels. Hier laat hij de potentiële wortelgroei van een aantal plantensoorten zien, die van nature op dijken voor kunnen komen. Achter de kassen worden momenteel proefdijken aangelegd waar de planten straks onder natuurlijke omstandigheden worden getest.

Potentiële wortelgroei

Contactinformatie