Werkcollege aan de Radboud Universiteit
Werkcollege aan de Radboud Universiteit

Denk mee over de onderwijsvisie van de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit streeft naar onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar wat houdt dat in? Hoe moet het onderwijs vormkrijgen nu én in de toekomst? Dat willen we de komende maanden bespreken in een reeks dialoogsessies die de basis vormen voor een hernieuwde onderwijsvisie. We nodigen zowel studenten als medewerkers van harte uit om deel te nemen aan een van de sessies.

Hoe zorg je dat zowel studenten als docenten zich hun leven lang blijven ontwikkelen? Op welke manier kun je nieuwe technologieën het best inzetten in het onderwijs? Wat is een manier van toetsen die past bij ons onderwijs?

Het inrichten van onderwijs komt met allerlei dilemma’s en daarom is het van belang om een onderwijsvisie te hebben die de universiteit helpt bij de organisatie van het onderwijs en die uitnodigt tot dialoog.

Zo’n visie kan alleen worden vastgelegd met input van de mensen die bij het onderwijs betrokken zijn. Tijdens de dialoogsessies krijgen deelnemers een aantal dilemma’s voorgelegd om samen te bespreken. De resultaten uit deze sessies worden vervolgens gebruikt om de onderwijsvisie vorm te geven.

Bouwstenen

Om verdere richting te geven aan de onderwijsvisie heeft de projectgroep voor de onderwijs een document met bouwstenen gemaakt. Daarin staan onder meer drie centrale pijlers die voortkomen uit de kernwaarden van de universiteit:

  1. Nieuwsgierig en reflectief
  2. Persoonlijk en verbonden
  3. Kwaliteit

De input uit de dialoogsessies en het document met bouwstenen vormen samen de basis voor de onderwijsvisie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van bestuur.

Dialoogsessies

De dialoogsessie vinden plaats op de volgende data: