Dies Natalis Radboud Universiteit 2021

Dies Natalis Radboud Universiteit 2021

Op donderdag 21 oktober 2021 vierde de Radboud Universiteit haar 98e Dies Natalis met een academische zitting en een eucharistieviering in de Stevenskerk in Nijmegen. Via onderstaande video kan de zitting teruggekeken worden.

 • Academische zitting: 14:00-15:00 uur
 • Eucharistieviering: 10:30-11:30 uur

Programma Academische zitting

 • Universiteitslied - Dare to Doubt
 • Opening - Rector magnificus Han van Krieken
 • Uitreiking eredoctoraat aan Holger Fleischer, door erepromotor Claartje Bulten
 • Uitreiking Radboud Universiteitspenning door Daniël Wigboldus
 • Muzikaal intermezzo door Palliaki Club
 • Uitreiking Radboud Studentonderscheiding door Daniël Wigboldus
 • Diesrede - Claartje Bulten
 • Slotwoord - Han van Krieken
 • Receptie

Daarnaast is het mogelijk de teksten terug te lezen via onderstaande pagina's.

Eredoctor Holger Fleischer

Holger Fleischer is directeur van het Max Planck Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht
 in Hamburg en hoogleraar aan de Bucerius Law School in Hamburg. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht van de Radboud Universiteit: 'Fleischer is een autoriteit. Hij staat bekend als een van de grote vernieuwers van het ondernemingsrecht in Duitsland. Naast jurist is hij econoom, en juist door zijn vak- en rechtsgebied-overschrijdende aanpak komt hij tot nieuwe inzichten.'

Dies Natalis Radboud Universiteit 2021

'Zo schreef hij recent een innovatief boek over personenvennootschappen in rechtsvergelijkend perspectief. Fleischer vergeleek daartoe rechtsvormen als de Nederlandse maatschap en vennootschap onder firma met elf andere landen, waaronder zelfs Rusland en de Verenigde Staten. De enorme hoeveelheid publicaties van zijn hand gelden als baanbrekend en origineel, mede omdat hij rechtsgeschiedenis, rechtsvergelijking, rechtseconomie, Europees recht en positief recht combineert.'

Fleischer is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het Nederlandse ondernemingsrecht en leest Nederlandse wetenschappelijke literatuur.

Erepromotor Claartje Bulten

Dies Natalis Radboud Universiteit 2021
Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit. Ze is onder meer lid van de redactieraad van Jurisprudentie Onderneming & Recht, het bestuur van de Vereeniging 'Handelsrecht', de Raad van Commissarissen van KPMG NV en de Commissie Vennootschapsrecht voor het ministerie Justitie en Veiligheid. Van 2016 tot 2020 was zij Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Radboudpenning

De Radboud Universiteitspenning in brons wordt jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Radboud Universiteit. Dit jaar gaan de Radboudpenningen naar Peter van Dijk en Ronald Laan.

Studentonderscheiding

De Studentonderscheiding is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan studenten die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de academische gemeenschap. Dit jaar gaan de studentonderscheidingen naar Merel van Bommel en het bestuur van het Radboud Creative Collective.

Muzikaal intermezzo door Palliaki Club

Dies Natalis Radboud Universiteit 2021
Palliaki Club is een collectief dat via muziek mensen wil verbinden. Het collectief viert de eigenheid van ieder mens en werkt samen met nieuwe Nederlanders met een migratieachtergrond. Tijdens deze diesviering spelen Melika Yamini (21 jaar) en Mart Boumans, student algemene cultuurwetenschappen, een zelfgeschreven lied over vrijheid. Palliaki Club is een project van Cédric Treffers, Annelies Ekelmans en Mart Boumans en kwam tot stand via Music Moves.

Eucharistieviering

Voorafgaand aan de academische zitting vond van 10.30 tot 11.30 uur in de Stevenskerk een eucharistieviering plaats. Het thema van de viering was Vrijheid. Voorganger was studentenpastor Jos Geelen c.r.l., de overweging werd verzorgd door studentenpredikant Marieke Fernhout. 

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.