Dirk Maes benoemd tot bijzonder hoogleraar Insectenbescherming

Dirk Maes is met ingang van 1 september 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Insectenbescherming aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De leerstoel is mogelijk gemaakt door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Dirk Maes benoemd tot bijzonder hoogleraar Insectenbescherming

Dirk Maes is als senior onderzoeker verbonden aan het INBO, waar hij aan de hand van ecologisch onderzoek evidence-based maatregelen voorstelt voor het behoud van (bedreigde) insectensoorten en natuurbeheer. Een groot deel van zijn onderzoek spitst zich toe op bedreigde dagvlinders.

Het INBO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en –beheer onderbouwt en evalueert. De leerstoel is mogelijk gemaakt door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, een stichting ter bevordering van de entomologie (insectenstudie). Deze stichting zet zich in voor dit vakgebied door onder andere de betreffende leerstoel, onderzoeksubsidies en financiële steun bij publicaties en collectiewerk.

Om de effecten van klimaatverandering op ongewervelden beter te begrijpen en terug te kunnen dringen, gaat Maes aan de Radboud Universiteit onderzoeken of microklimaat het habitatgebruik van insecten verandert. De onderzoeker richt zich hierbij op soorten waarover een minimum aan ecologische kennis beschikbaar is en die voorkomen in klimaatgevoelige biotopen (o.a. heide, moerassen). Voorbeelden hiervan zijn het Gentiaanblauwtje, Veenbesblauwtje, Veenhooibeestje, Veenbesparelmoervlinder en de Heivlinder. De onderzoeksresultaten zouden waardevolle lessen voor natuurbeheer en behoud van deze ongewervelden kunnen opleveren.

Over Dirk Maes

Dirk Maes (Mol, België, 1965) studeerde Biologie aan de Universiteit van Gent (België). Aan dezelfde universiteit promoveerde hij op onderzoek naar het inzetten van kennis over indicatorsoorten voor natuurbeheer en –behoud. Daarna werkte hij als senior onderzoeker bij het INBO, met als hoofdtaak het coördineren van Rode Lijsten en onderzoek naar ongewervelden in Vlaanderen. Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op enkele bedreigde vlindersoorten (o.a. Gentiaanblauwtje, Heivlinder), maar hij onderzocht ook de mogelijke rol van andere insecten als instrumenten of doelen in het natuurbeleid en –beheer.