Discussiebijeenkomst research integrity under pressure met Naomi Ellemers en Willem Halffman

Hoe ga je om met onenigheid over integriteit, wanneer ook machts- of afhankelijkheidsrelaties een rol spelen? Tijdens de jaarlijkse discussiebijeenkomst van de Radboud Universiteit over wetenschappelijke integriteit op 22 september 2022 gaan we hierover in gesprek. Alle medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen en mee te praten.

Het thema van de bijeenkomst van dit jaar is Research integrity under pressure – the role of power and dependencies. Het doel van de bijeenkomst is om het gesprek aan te gaan over situaties waarin wetenschappelijke integriteit onder druk kan staan, bijvoorbeeld vanwege machtsverschillen of hiërarchische relaties tussen wetenschappers. Hoe ga je met dergelijke situaties om, hoe maak je ze bespreekbaar en bij wie kun je terecht voor advies of hulp? 

Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn prof. dr. Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) en dr. Willem Halffman (Radboud Universiteit). Ellemers zal in haar bijdrage inzichten delen uit psychologisch onderzoek naar de invloed van machtsverschillen op wetenschappelijke integriteit. Ook zal zij ingaan op het recent verschenen KNAW-advies over sociale veiligheid, dat onder haar voorzitterschap tot stand kwam. Halffman zal in zijn bijdrage vertellen over de factoren die van invloed zijn op het al dan niet melden van integriteitskwesties. Vervolgens vindt een interactieve discussie met een panel en de aanwezigen plaats aan de hand van een aantal concrete situaties waar wetenschappers in terecht kunnen komen. 

De bijeenkomst vindt plaats op 22 september van 14u00 tot 16u00, met aansluitend een borrel. De voertaal is Engels. 

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan via deze link