Berchmanianum
Berchmanianum

Dorine Gebbink benoemd als Secretaris van de Universiteit

Dorine Gebbink start per 1 december als Secretaris van de Universiteit en van de Raad van Toezicht. Tevens gaat zij leiding geven aan het Bestuursbureau. Na een periode als waarnemer, neemt zij de taken per 1 december definitief over van Marijke Pe.

Dorine Gebbink heeft Nederlands recht gestudeerd aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen. Na haar studie heeft ze 16 jaar als jurist op verschillende afdelingen binnen de Gemeente Nijmegen gewerkt. Zij is bedrijfsjurist en vervolgens directiesecretaris geweest bij NOC*NSF en werkt sinds 2011 voor de Radboud Universiteit. Eerst als Hoofd Juridische Zaken en sinds 2017 als Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken. 

Zij kent als geen ander het team van het Bestuursbureau en heeft reeds kennis en ervaring met de medezeggenschap en andere geledingen binnen de Universiteit. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn dan ook zeer verheugd met haar benoeming en kijken uit naar verdere samenwerking met Dorine in haar nieuwe rol.