Dringend advies - Column Daniël Wigboldus

Dringend advies - Column Daniël Wigboldus

Aan de universiteiten in Nederland zijn we maar wat blij dat we dit academisch jaar van start konden gaan met in ieder geval wat fysiek onderwijs. We doen ons uiterste best met inzet van velen om ons onderwijs daar waar dat kan fysiek vorm te geven, geheel in lijn met de RIVM-voorschriften en overheidsmaatregelen. We doen dit omdat het van groot belang is dat onze studenten niet alleen maar online onderwijs volgen en onze medewerkers niet alleen maar vanuit huis werken. Elkaar ontmoeten, ervaren, oogcontact, interactie in levenden lijve, het is essentieel daar waar mensen samen leren en werken. Nee, het is niet ideaal dat we aan onze universiteit maximaal zo’n 20 procent van het fysieke onderwijs geven dat we gewend waren. Maar we hebben de afgelopen weken ervaren hoe belangrijk het is om naast het onlineonderwijs fysiek onderwijs te kunnen blijven organiseren, in het bijzonder voor onze eerstejaars bachelor- en masterstudenten en het practica onderwijs.

Helaas zien we de afgelopen weken het aantal coronabesmettingen sterk oplopen. Dit leidt tot grote zorgen, bij onze studenten en bij onze medewerkers. Is het veilig om naar de universiteit te komen? En dat gaat niet alleen om jezelf maar vaak ook om een ander. Veel van onze studenten en medewerkers verlenen mantelzorg aan kwetsbare anderen. Juist zij willen niet de persoon zijn die een dierbare blootstelt aan het virus.

We doen als universiteit ons uiterste best om op een zo veilig mogelijke wijze wat kan doorgang te laten vinden. Maar wanneer het dagelijks aantal besmettingen in Nederland blijft toenemen, lopen we kans de beperkte mogelijkheden die we nu hebben om fysieke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te organiseren, weer tijdelijk kwijt te raken. In het belang van ons allen is dat dan helaas niet anders. Maar, tot die tijd (en ook daarna) een oproep aan iedereen, studenten en medewerkers om, ook in de vrije tijd, je in lijn met de coronamaatregelen te gedragen. Denk na, houd afstand en ga niet op pad als je verschijnselen vertoont. Doe het voor jezelf, maar vooral ook voor anderen.

Een medische oplossing kan nog wel eens even op zich laten wachten. Het belangrijkste middel in de strijd dat we momenteel tot onze beschikking hebben is ons eigen gedrag. En dat hebben we zelf in de hand. Een tip van de gedragswetenschapper: wanneer we niet zeker weten hoe ons te gedragen zijn we veelal geneigd om naar het gedrag van anderen te kijken en dit over te nemen. Soms zelfs zonder dat we ons daar bewust van zijn. Staan anderen best wel dicht bij elkaar, dan ga je zelf ook wat dichterbij anderen staan. Komen anderen met een klein hoestje naar het werk of naar de werkgroep toe, dan zal je dat zelf ook eerder doen. Echter, het gedrag van anderen is lang niet altijd een goede raadgever, zeker niet in deze onzekere tijden. Blijf zelf nadenken en geef het goede voorbeeld. Dan nemen anderen op hun beurt jouw goede gedrag over. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook aan de Radboud Universiteit.

Daniël Wigboldus is voorzitter van het college van bestuur. De beide andere leden zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en rector magnificus Han van Krieken.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.