Eddie Denessen
Eddie Denessen

Eddie Denessen benoemd tot hoogleraar Onderwijs en Sociale Ongelijkheid

Eddie Denessen is per 1 april 2023 benoemd tot hoogleraar Onderwijs en Sociale Ongelijkheid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

In zijn onderzoek naar kansen in het onderwijs richt Denessen zich op potentieel negatieve effecten van onder meer selectie, stereotypering en verwachtingen in het onderwijs. ‘We hebben brede scholen nodig en moeten niet zo snel selecteren. Een eerlijker systeem met minder selectie draagt bij aan gelijke kansen', aldus Denessen.

Hij kijkt naar selectie en differentiatie (het aanbieden van verschillende niveaus van onderwijs) van primair onderwijs tot hoger onderwijs en naar schoolloopbanen van leerlingen en studenten met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Hebben verwachtingen van leraren effect op de schoolloopbaan van een leerling? Wat doet sociale cohesie in de klas met de kansen van leerlingen? Deze en andere vragen zal Denessen verder onderzoeken vanuit verschillende disciplines, zoals de psychologie en de sociologie.

‘Het onderzoek levert inzichten op in de mechanismen die de schoolloopbanen van leerlingen beïnvloeden,’ vervolgt de onderzoeker. ‘Deze inzichten leveren vervolgens aanwijzingen op voor de ontwikkeling van beleid en praktische interventies om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.’ Als hoogleraar wil Denessen bijdragen aan de toepassing van de inzichten uit dit onderzoek in de onderwijspraktijk.

Over Eddie Denessen

Denessen (1970, Tegelen) studeerde in 1994 af in de onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1999 op een proefschrift getiteld ‘Opvattingen over onderwijs: leerstof- en leerlinggerichtheid in Nederland’, tevens te Nijmegen. Na zijn promotie is hij werkzaam gebleven aan de Radboud Universiteit, als docent, universitair docent en universitair hoofddocent en vanaf 2016 in combinatie met een bijzondere leerstoel ‘Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’ aan de Universiteit Leiden (Sardes-leerstoel).

Daarnaast is Denessen actief (geweest) als voorzitter van de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor OnderwijsResearch en als voorzitter van de stuurgroep van het European Research Network About Parents and Education (ERNAPE). Ook was hij tijdelijk lid van de Onderwijsraad voor het advies “Later selecteren, beter Differentiëren”, voor latere selectie na de basisschool. Samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontvingen Denessen en zijn collega’s een NWO-subsidie voor het onderzoeksproject ‘Koersen op kansengelijkheid in het onderwijs’, dat nog loopt tot 2025.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Onderwijs