Logo Nationale Studenten Enquête
Logo Nationale Studenten Enquête

Eerste resultaten Nationale Studenten Enquête 2023 bekend

Update sept. 2023: de volledige resultaten van de NSE 2023 zijn inmiddels binnen

De eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn woensdag 31 mei bekendgemaakt. De NSE is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs. Ruim 8.000 studenten van de Radboud Universiteit hebben dit jaar de NSE ingevuld. Aan alle studenten: hartelijk dank voor jullie input! Dankzij jullie ruime medewerking kunnen we met elkaar ons onderwijs en onze voorzieningen nog verder verbeteren.

 

Eerste resultaten: wat gaat goed en wat kan beter?

Studenten van de Radboud Universiteit zijn net als in eerdere jaren veelal (zeer) tevreden over de verschillende aspecten van de opleiding en vaak ook meer tevreden dan het gemiddelde van de Nederlandse universiteiten.

Wat valt verder op?

Als Radboud Universiteit onderscheiden we ons al jaren op de thema's docenten en studiebegeleiding. Ook de inhoud van de opleiding wordt (zeer) positief beoordeeld. Studenten van de Radboud Universiteit ervaren in grote mate een veilig klimaat op de universiteit en vinden in toenemende mate dat de universiteit aandacht besteedt aan gelijke behandeling. Studenten geven het gemiddeld rapportcijfer van een 8,14 voor de sociale veiligheid aan de universiteit.

De twee belangrijkste Radboudbrede aandachtspunten volgens studenten:

Studielast

Met name de spreiding van de studielast over het studiejaar en de mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen worden al een aantal jaren niet positief beoordeeld en de beoordeling op deze vragen is dit jaar weer wat verder gedaald.

Aansluiting op de beroepspraktijk/beroepsloopbaan

Ook hierover zijn studenten al jaren gemiddeld genomen niet heel tevreden, met name bij de alfa- en gammafaculteiten. Wel zijn Radboudstudenten hierover nog altijd positiever dan landelijk gemiddeld.

Waar zijn de resultaten te vinden?

In deze factsheet  van Studiekeuze123 worden voor de Radboud Universiteit de eerste resultaten van de NSE 2023 weergegeven. Hierin staan de resultaten van de algemene thema's die aan alle universiteiten zijn voorgelegd. De resultaten van de Radboud Universiteit in 2023 worden vergeleken met die van 2022 en met het landelijk gemiddelde van de universiteiten in 2023.

Na de zomer komen de resultaten in uitgebreidere vorm beschikbaar, zoals per faculteit en opleiding en ook van de zogenoemde flexibele schil thema’s waarvan elke universiteit er een aantal kon kiezen om voor te leggen aan de eigen studenten. De resultaten zijn dan o.a. te raadplegen via dit interactieve dashboard. Uiteraard worden deze resultaten breed gecommuniceerd, ook door opleidingsprogramma's zelf.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit de NSE worden door de Radboud Universiteit en afzonderlijke opleidingen gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen van de opleidingen en universiteit verder te verbeteren. Opleidingen bestuderen de resultaten, en kijken samen met studenten naar waar extra aandacht en actie nodig is. Daarnaast worden de landelijke resultaten gebruikt voor studiekeuzevoorlichting op studiekeuze123.nl en dienen de studentoordelen ook als bron voor Elsevier Beste Studies en de Keuzegids.

Prijswinnaars

Studieverenigingen van de Radboud Universiteit konden meedoen aan een 'wedstrijd onder studieverenigingen'. De deelnemende verenigingen met een responspercentage boven de 35% hebben inmiddels (bijna allemaal) de taarten ontvangen.

Als dank verloten we onder de studenten die de NSE hebben ingevuld een aantal leuke extra prijzen. De prijswinnaars zullen hierover komende week bericht ontvangen via hun studentmailadres. Houd je mail dus goed in de gaten.

Download de factsheet