Logo Nationale Studenten Enquête
Logo Nationale Studenten Enquête

Eerste resultaten Nationale Studenten Enquête 2024 bekend

De eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2024 zijn bekend. Radboudstudenten zijn wederom in grote mate tevreden. De studielast blijft een aandachtspunt.

Op dinsdag 28 mei 2024 zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2024 (NSE) openbaar gemaakt door het Landelijk Centrum Studiekeuze. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarbij jaarlijks alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over alle aspecten van hun studie. Ruim 7.200 studenten van de Radboud Universiteit hebben dit jaar de NSE ingevuld. 

Aan alle studenten: hartelijk dank voor jullie medewerking! Dankzij jullie in groten getale gegeven mening kunnen we met elkaar ons onderwijs en onze voorzieningen nog verder verbeteren.

Eerste resultaten: wat gaat goed en wat kan beter?

Studenten van de Radboud Universiteit zijn net als in eerdere jaren veelal (zeer) tevreden over de verschillende aspecten van de opleiding en vaak ook meer tevreden dan het gemiddelde van de Nederlandse universiteiten. Naast de inhoud van de opleiding wordt ook de sfeer hoog gewaardeerd en zouden studenten in groten getale opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen.

Waarover zijn studenten vooral tevreden?

Als Radboud Universiteit onderscheiden we ons al jaren op de thema's docenten, studiebegeleiding en betrokkenheid en contact. Ook de inhoud van de opleiding wordt (zeer) positief beoordeeld. Studenten van de Radboud Universiteit ervaren bovendien in grote mate een veilig klimaat op de universiteit en vinden in toenemende mate dat de universiteit aandacht besteedt aan gelijke behandeling. Het gemiddeld rapportcijfer dat studenten geven voor de sociale veiligheid aan de universiteit is een 8,29,  dat is hoger dan de waardering vorig jaar (8,14).

Wat kan volgens studenten beter?

Het thema studielast is een belangrijk aandachtspunt volgens studenten. Met name de spreiding van de studielast over het studiejaar en de mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen worden al een aantal jaren niet positief beoordeeld. Studenten van andere universiteiten zijn bovendien veelal meer tevreden over de studielast dan onze studenten. De studielast blijft daarom een thema dat nadrukkelijk aandacht verdient. 

Het andere thema dat studenten wat minder positief waarderen, is de aansluiting op de beroepsloopbaan. Wel zijn Radboudstudenten hierover nog altijd positiever dan landelijk gemiddeld. 

Waar zijn de resultaten te vinden?

In deze factsheet van Studiekeuze123 worden voor de Radboud Universiteit de eerste resultaten van de NSE 2024 weergegeven. Hierin staan de resultaten van de algemene thema's die aan alle universiteiten zijn voorgelegd. De resultaten van de Radboud Universiteit in 2024 worden vergeleken met die van 2023 en met het landelijk gemiddelde van de universiteiten in 2024.

Na de zomer komen de resultaten in uitgebreidere vorm beschikbaar, zoals per faculteit en opleiding en ook van de zogenoemde flexibele schil thema’s, waarvan elke universiteit er een aantal kon kiezen om voor te leggen aan de eigen studenten. De resultaten zijn dan o.a. te raadplegen via dit interactieve dashboard. Uiteraard worden deze resultaten breed gecommuniceerd en besproken, ook binnen de opleidingen zelf.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit de NSE worden door de Radboud Universiteit en afzonderlijke opleidingen doorlopend gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen van de opleidingen en universiteit verder te verbeteren. Opleidingen bestuderen de resultaten en kijken samen met studenten naar waar extra aandacht en actie nodig is. Daarnaast worden de landelijke resultaten gebruikt voor studiekeuzevoorlichting op studiekeuze123.nl en dienen de studentoordelen ook als bron voor Elsevier Beste Studies en de Keuzegids.

Prijswinnaars

Als dank voor het meedoen aan de NSE wordt door het Landelijk Centrum Studiekeuze een aantal leuke prijzen verloot onder de studenten die de enquête hebben ingevuld. De prijswinnaars hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Dit jaar is een van de hoofdprijzen– een Apple MacBook Air – gewonnen door een student van de Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Institutional Research