Ei kwijt - Column Daniël Wigboldus

Ei kwijt - Column Daniël Wigboldus

Mensen zijn van nature gemotiveerd om te ontdekken, te leren en verbinding te zoeken met anderen en de wereld om hen heen.

Dat is wat de zelfbeschikkingstheorie (self determination theory) van Edward Deci en Richard Ryan aangeeft. Volgens deze theorie spelen drie basisbehoeften hierbij een rol. Ten eerste, de behoefte aan autonomie. Mensen willen hun eigen keuzes kunnen maken, zelfbeschikking ervaren. Ten tweede, verbondenheid. De behoefte om verbinding met anderen te zoeken, ergens bij te horen. Tenslotte, competentie. De behoefte om iets te kunnen beheersen. Ergens goed in te zijn.

Een goede opleiding biedt al deze basisbehoeften. Als student ben je autonoom. Je studeert omdat je dat zelf wilt. Je doet dit zoveel mogelijk in interactie met anderen. Je leert van elkaar. En, je leert jezelf kennen. Waar ben je goed in en waar moet je aan werken? Je leert je studie, een discipline, een vak te beheersen.

Ook als medewerker ervaar je hopelijk autonomie, verbondenheid en competentie in je werk. Je bent (deels) autonoom in de aanpak van je werk, doet dat veelal samen met anderen, en je beheerst je vak of bent dat aan het leren beheersen.

De maatregelen als gevolg van de coronacrisis staan onze autonomie, verbondenheid en competentie behoorlijk in de weg. We kunnen zelf niet meer bepalen wie we wanneer, met hoeveel mensen, en op welk tijdstip bezoeken. Echt verbondenheid voelen met anderen is lastig via een computerscherm, waar zo’n belangrijk deel van de interactie mist. En de mogelijkheden om te laten zien wat je kunt, om bijvoorbeeld stage te lopen of een project te presenteren zijn zeer beperkt.

Zelfbeschikking lijkt momenteel vooral theorie. In de dagelijkse video-bel-praktijk komt er weinig van terecht. Het gevolg is demotivatie en “je verloren voelen”. Wie ervaart dat momenteel niet? Ik merk het om me heen en bij mezelf.

We zullen binnen de mogelijkheden die we momenteel hebben actief op zoek moeten naar de schaarse momenten van autonomie, verbinding en competentie die er wel zijn binnen het werk, de studie of hobby. Deze momenten moeten we koesteren. Ik vind het momenteel bijvoorbeeld wanneer ik met muziek bezig ben. Steeds weer ontdek ik nieuwe dingen in het luisteren en het zelf muziek maken, ik deel deze ervaringen met anderen en heb de illusie er steeds iets competenter in te worden. Waarin kun jij je ei kwijt, binnen of buiten het werk? Koester dat, ondanks alles. 

Daniël Wigboldus is voorzitter van het college van bestuur. De beide andere leden zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en rector magnificus Han van Krieken.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.