Elf opleidingen Radboud Universiteit ontvangen Elsevier medaille

Op basis van Elseviers ‘Beste studies 2021’ krijgen 11 opleidingen van de Radboud Universiteit een gouden, zilveren of bronzen medaille. Deze opleidingen worden door studenten als bovengemiddeld beoordeeld in hun vakgebied.

Elf opleidingen Radboud Universiteit ontvangen Elsevier medaille

Elsevier Beste Studies vergelijkt opleidingen van universiteiten op basis van het oordeel van studenten over hun opleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Opleidingen die op meerdere aspecten uitblinken vergeleken met opleidingen in hetzelfde vakgebied, komen in aanmerking voor een gouden, zilveren of bronzen medaille.

Goud, zilver, brons

Opleidingen die bij minimaal 4 van de 11 ‘tevredenheidsvragen’ één standaarddeviatie boven het sectorgemiddelde scoren verdienen een medaille:

  • Bij 4 of 5 scores boven het gemiddelde: een bronzen medaille
  • Bij 6 of 7 scores boven het gemiddelde: een zilveren medaille
  • Bij 8 of meer scores boven het gemiddelde: een gouden medaille

Bacheloropleidingen met zilveren of bronzen medaille

Zilver

Brons

Masteropleidingen met gouden of bronzen medaille

Goud

Brons

Opleidingen met nummer 1 positie op basis van studentenoordeel

Per opleiding is er daarnaast een ranglijst samengesteld gebaseerd op de totaaloordelen van studenten op de 11 tevredenheidsvragen. In totaal staan 23 opleidingen van de Radboud Universiteit op de eerste positie in hun vakgebied.

Nr. 1 bacheloropleiding Nr. 1 masteropleiding
Algemene Cultuurwetenschappen Communicatiewetenschap *
Communicatiewetenschap ** Computing Science
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Filosofie (2-jarig)
Economie en Bedrijfseconomie Information Sciences
European Law School International and European Law
Informatica Letterkunde
Natuur- en sterrenkunde ** Nederlands Recht
Nederlandse Taal en Cultuur *** Physics and Astronomy
Notarieel Recht ** Planologie
Politicologie Tandheelkunde ***
Rechtsgeleerdheid ***  
Sociologie ***  
Tandheelkunde **  

(* gouden medaille; ** zilveren medaille; *** bronzen medaille)

Meer informatie