Emmanuel Mylanus
Emmanuel Mylanus

Emmanuel Mylanus benoemd tot hoogleraar Otologische Implantologie

Emmanuel Mylanus is benoemd tot hoogleraar Otologische Implantologie aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit.

Kinderen en volwassenen die slechthorend zijn hebben vaak baat bij een gehoortoestel. Als zo’n hoortoestel niet voldoende werkt, bijvoorbeeld bij doof geboren kinderen of bij volwassenen bij wie het gehoor gedurende het leven afneemt, komen patiënten in aanmerking voor een implantaat, waarvan een cochleair implantaat (CI) de bekendste is. Dit apparaat geeft dove en ernstig slechthorende volwassenen en kinderen de mogelijkheid weer te kunnen horen. Dit gebeurt doordat het CI de gehoorzenuw direct elektrisch stimuleert en de rol van de haarcellen in het slakkenhuis overneemt. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 500 mensen een CI. In het Radboudumc vinden jaarlijks 135 cochleaire implantaties plaats. Emmanuel Mylanus, verbonden aan de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, is één van de specialisten die deze implantaties uitvoert.

Operatie op jonge leeftijd

Het onderzoek van Emmanuel Mylanus richt zich op de zorg en behandeling van het gehoor en implantaten. ‘We onderzoeken het beste moment om een CI in te brengen; hoeveel moet iemand nog kunnen horen met een hoortoestel voordat er een CI aan te pas moet komen?’ Bij doof geboren kinderen speelt leeftijd speelt een belangrijke rol. ‘Recent onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die voor het eerste levensjaar geïmplanteerd worden, op een leeftijd van 5 jaar een betere taalontwikkeling hebben dan kinderen die net na het eerste levensjaar worden geïmplanteerd. Jong opereren is echt beter.’

Daarom krijgen in het Radboudumc kinderen die vanaf de geboorte slechthorend of doof zijn, al tijdens hun eerste levensjaar een CI. Als alle voorwaarden gunstig zijn bestaat er een grote kans dat deze kinderen regulier onderwijs kunnen gaan volgen. De komst van de gehoortest bij pasgeboren baby’s heeft een grote verandering teweeg gebracht. ‘Nu weten we al in een zeer vroeg stadium of een kindje doof is. We kunnen dan dus ook veel eerder behandelen’, aldus Mylanus.

De rol van het brein

Een ander aandachtsgebied is het brein. Mylanus: ‘We meten hersenactiviteit, waardoor we kunnen achterhalen waarom sommige groepen het niet goed doen met een CI. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de kneedbaarheid van het brein.’ Als een persoon met ernstige slechthorendheid het gebied in het brein voor het gehoor niet of nauwelijks gebruikt voor langere tijd, wordt dat hersengebied minder kneedbaar en is het effect van een CI minder gunstig. Het onderzoeksteam bekijkt wat er op hersenniveau met geluid gebeurt. ‘Het is nog verre toekomstmuziek, maar misschien kunnen we in de toekomst een CI afstemmen op datgene dat zich op hersenniveau afspeelt. Als dat geautomatiseerd zou kunnen worden spreken we van een zogenaamde closed loop.’

Maatschappelijke impact

Tot slot richt Mylanus’ onderzoek zich op de maatschappelijke impact van het CI en de betekenis ervan voor patiënten. Dat de kwaliteit van leven van deze groep toeneemt na cochleaire implantatie is reeds aangetoond. Nu richten we ons op het effect dat een CI kan hebben op sociale relaties en de positie in onze maatschappij. Vinden volwassenen gemakkelijker een baan? Hoe gaat het met sociale contacten, komen mensen eerder naar buiten als ze eenmaal een CI hebben?’, zijn enkele vragen die ons onderzoeksteam graag beantwoord ziet. ‘De zorgkosten stijgen en misschien moeten we op een bepaald moment keuzes maken: welke zorg willen we als maatschappij nog leveren en welke niet? Dan willen wij klaar staan om de maatschappelijke meerwaarde van CI aan te tonen. Wij zien aan onze patiënten dat een CI hen veel brengt. We brengen de maatschappelijke kosten en de waarde in kaart, zodat voor onze patiënten deze bijzondere zorg in de toekomst behouden blijft.’

Over Emmanuel Mylanus

Emmanuel Mylanus (1962, Nijmegen) studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit, tegenwoordig Radboud Universiteit, in Nijmegen. In 1994 promoveerde hij op onderzoek naar het semi-implanteerbare bone anchored hearing aid (titel proefschrift: ‘The Bone Anchored Hearing Aid, clinical and audiological aspects’). Dit gehoortoestel, dat in het bot verankerd zit, is een optie als een gewoon hoortoestel niet gedragen kan worden. Hij startte in 1994 met zijn specialisatie tot KNO-arts in Nijmegen. In 1999 trad hij toe tot de staf KNO in het Radboudumc. Van 2015 tot 2021 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Gent.

Emmanuel A.M. Mylanus is benoemd tot hoogleraar Otologische Implantologie. De benoeming is per 1 augustus 2022, voor vijf jaar.

Contactinformatie