Eredoctoraat voor rechtsgeleerde en econoom Holger Fleischer

Donderdag 21 oktober reikt de Radboud Universiteit tijdens de viering van de 98e dies natalis, de verjaardag van de universiteit, in de Stevenskerk een eredoctoraat uit aan prof. dr. Holger Fleischer (1965).

Holger Fleischer is directeur van het Max Planck Institut für ausländisches und

Eredoctoraat voor rechtsgeleerde en econoom Holger Fleischer


internationales Privatrecht
in Hamburg en hoogleraar aan de Bucerius Law School in Hamburg. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht van de Radboud Universiteit: “Fleischer is een autoriteit. Hij staat bekend als een van de grote vernieuwers van het ondernemingsrecht in Duitsland. Naast jurist is hij econoom, en juist door zijn vak- en rechtsgebied-overschrijdende aanpak komt hij tot nieuwe inzichten. Zo schreef hij recent een innovatief boek over personenvennootschappen in rechtsvergelijkend perspectief en vergeleek daartoe rechtsvormen als de Nederlandse maatschap en vennootschap onder firma met elf andere landen, waaronder zelfs Rusland en de Verenigde Staten. De enorme hoeveelheid publicaties van zijn hand gelden als baanbrekend en origineel, mede omdat hij rechtsgeschiedenis, rechtsvergelijking, rechtseconomie, Europees recht en positief recht combineert.”

Fleischer is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het Nederlandse ondernemingsrecht en leest Nederlandse wetenschappelijke literatuur.

Corporate social responsibility

Zijn onderzoeksterrein omvat Duits en Europees ondernemingsrecht en financieel recht, handelsrecht inclusief jaarrekeningenrecht, de economische analyse van het recht en rechtsvergelijking. Fleischer mengt zich uitdrukkelijk in het debat over corporate social responsibility, zie bijvoorbeeld zijn recente artikel over corporate purpose (ECFR 2021).

Samenwerking

Het Max Planck Instituut in Hamburg en de Radboud Universiteit werken al jaren samen, onder meer door de uitwisseling van promovendi.

Fleischer is lid van de Informal Company Law Expert Group van de Europese Commissie, de Académie Internationale de Droit Comparé (Parijs), de Duits-Amerikaanse Juristen-Vereeniging en het European Institute for Corporate Governance. Daarnaast is hij onder meer redactielid van het gezaghebbende Rabels Zeitschriften European Company and Financial Law Review. In 2008 kreeg hij vanwege de Deutsche Forschungsgemeinschaft de Gottfried Wilhelm Leibniz-Prijs (ook wel bekend staand als de ‘Duitse Nobelprijs’).