Erkennen en waarderen - Column Daniël Wigboldus

Binnen universitair Nederland wordt al een tijd gesproken over hoe we medewerkers aan universiteiten erkennen en waarderen. Waarderen we wel voldoende inzet en kwaliteiten op het gebied van onderwijs, impact, samenwerken, leidinggevende en ondersteunende taken? Als we zoveel doen op de universiteit, waarom lijkt erkenning en bevordering dan vooral via onderzoeksprestaties te lopen?

Onlangs hebben we als college van bestuur de Radboudvisie op 'Erkennen en Waarderen' vastgesteld. Die wordt nu vormgegeven en rondom de opening van het academisch jaar gepubliceerd en breed gedeeld. De commissie die deze visie voorbereidde, heeft uitstekend werk verricht. In samenspraak met velen is er een visie neergelegd die aanspreekt.

Nu moeten we het ook echt gaan doen. We doen al jaren ons best, maar feit is dat het ons nog niet voldoende lukt om in de volle breedte van de vele werkzaamheden die op onze campus verricht worden te erkennen en waarderen.

Om breder te erkennen en waarderen zal niet alleen onze organisatie maar ook de academische cultuur moeten veranderen. In de visie van de Radboud Universiteit op erkennen en waarderen staan vier pijlers centraal: kwaliteit, samenwerking, diversiteit en de menselijke maat. Wie de visie straks leest zal zien dat de vier pijlers aansluiten bij waar we op veel plekken al mee bezig zijn als Radboud Universiteit.

Maar in dat laatste schuilt ook een risico. De commissie merkt terecht op dat een mogelijke valkuil is dat er al veel gebeurt en dat vele positieve voorbeelden van erkennen en waarderen te geven zijn op onze campus. Het resultaat kan zijn dat we vooral schermen met wat al goed gaat, wat we al goed doen, en daarmee niet aanpakken wat nu echt aangepakt moet worden.

Laten we hierbij beginnen met onszelf. Erkennen en waarderen gaat niet alleen over prijzen, subsidies, salaris en bevordering. Het gaat ook over het dagelijks herkennen en erkennen van de kwaliteiten van de mensen om je heen. Hoe goed ken je de mensen met wie je samenwerkt en het werk dat zij doen? In dingen die als vanzelf lijken te gaan, zit veelal meer werk van collega’s dan je zou denken. De cursus van een collega die voor het zoveelste jaar een hoge waardering van studenten krijgt. Dat komt die collega echt niet zomaar aanwaaien. De VPN-verbinding die goed werkt wanneer je van buiten de campus inlogt. Er zit meer werk achter van collega’s dan je denkt. Het interview dat een collega geeft bij een radioprogramma. Het lijkt vanzelf te gaan, maar vergt meer voorbereiding dan je wellicht denkt, en gaat met flink wat spanning gepaard.

Erkennen en waarderen van anderen begint bij jezelf. Bij erkennen dat elke persoonlijke ontwikkeling en carrière uniek is en dat iedereen eigen kwaliteiten heeft. Bij erkennen dat niemand 'alles' kan en dat we ieders kwaliteiten nodig hebben in een open, academische omgeving. Bij het erkennen dat we op onze campus vele verschillende mensen nodig hebben, elke dag weer.

Er valt nog een hoop te leren. Niet alleen over anderen, maar ook over onszelf.

- Daniël Wigboldus

Daniël Wigboldus is voorzitter van het college van bestuur. De andere leden zijn de vicevoorzitter Agnes Muskens en rector magnificus Han van Krieken. De leden van het college van bestuur schrijven ieder regelmatig een column.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
CvB - Projecten