Essay Christoph Lüthy in Neue Zürcher Zeitung

Christoph Lüthy, hoogleraar aan onze faculteit, schreef recent een essay voor de Neue Zürcher Zeitung van 20 januari

Het woord "meritocratie" werd in 1958 verzonnen door de Labour-socioloog Michael Young om een dystopische samenleving te beschrijven waarin een hoogopgeleide elite de dienst uitmaakt. Het woord heeft echter intussen bij velen een positieve lading gekregen. Het woord "bureaucratie" daarentegen heeft overal een uitsluitend negatieve lading, ook al speelde een goed georganiseerde bureaucratie bij Max Weber juist een constructieve rol. Het woord "technocratie" ten slotte roept thans een schrikbeeld op van een koude, op technische beginselen gebaseerde bestuurscultuur, maar omtrent 1930 werd het juist verzonnen als ideaal voor een op wetenschappelijke rationaliteit gebaseerde, efficiënte samenleving. Gevoelsmatig betekent elk woord nu zo een beetje het tegendeel van wat het ooit betekende. Deze betekenisschommelingen verwijzen volgens Christoph Lüthy naar de spanning tussen de wens naar een deskundige administratie en direct-democratische medezeggenschap.