Evaluatie kabinetsformatie 2021

In opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer is de kabinetsformatie van 2021 geëvalueerd. De commissie, bestaande uit prof. dr. C.C. van Baalen (voorzitter), prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert en prof. dr. M.J.W. van Twist en dr. A. van Kessel, presenteert op donderdag 23 februari 2023 de uitkomsten van deze evaluatie.

Het is niet de eerste keer dat (oud-)medewerkers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) betrokken zijn bij het evaluatierapport over de kabinetsformatie. Ook na de kabinetsformatie in 2012 en in 2017 is in opdracht van het Presidium een evaluatie uitgevoerd.

Het huidige onderzoek naar de kabinetsformatie van 2021 baseert zich opnieuw op een groot aantal interviews met personen die betrokken zijn geweest bij de kabinetsformatie en bestaat onder andere uit analyses van enkele knelpunten van de kabinetsformatie van 2021. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan ter verbetering van het formatieproces.

De presentatie vindt op donderdag 23 februari om 10.00 uur plaats in het Tweede Kamergebouw. De presentatie is echter alleen toegankelijk voor genodigden. Wil je toch het programma bijwonen? Dan kan dit online via de website van de Tweede Kamer.

Resultaten

Het volledige evaluatierapport over de formatie, de speech van de Kamervoorzitter bij de ontvangst van het rapport en de overhandiging van het rapport zijn hier terug te lezen en kijken.

PRESENTATIE EVALUATIE KABINETSFORMATIE 2021

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren