Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen
Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Evelyn Kroesbergen nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Evelyn Kroesbergen wordt per 1 oktober 2022 de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en daarmee opvolger van de huidige decaan Michiel Kompier.

Evelyn Kroesbergen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar op het thema: interventies voor kinderen met rekenproblemen. Sinds 2018 is zij als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit met de leeropdracht Orthopedagogiek in het bijzonder leerproblemen.

Rector Magnificus Han van Krieken: ‘Evelyn Kroesbergen is een energieke en positieve persoon met een frisse blik en bestuurlijke kwaliteiten die brede steun geniet in de faculteit vanwege haar verbindende opstelling.’

Sinds maart 2020 is Evelyn Kroesbergen vicedecaan met het accent op onderwijs. Vanuit die rol heeft zij de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de facultaire strategie en de verder verbeterde samenwerking binnen het onderwijs van de faculteit. Daarnaast maakt zij zich sterk voor thema’s zoals diversiteit en inclusie en ‘erkennen en waarderen’.

Contactinformatie