Excellente beoordeling OO&R in midterm review

Om de relevantie en kwaliteit van zijn onderzoek te bewaken en te verbeteren, heeft het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) een vrijwillige tussentijdse evaluatie over de jaren 2020-2022 laten uitvoeren (midterm review). Een peer review commissie met als leden prof. mr. H.-J. de Kluiver (advocaat en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) en prof. mr. A.I.M. van Mierlo (advocaat en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen) heeft in overeenstemming met het Strategie Evaluatie Protocol 2020-2027 de beoordeling verricht aan de hand van een door het OO&R opgestelde zelfevaluatie en een site visit.

De commissie heeft het onderzoek van het OO&R beoordeeld op vier onderdelen: onderzoekskwaliteit, maatschappelijke relevantie, levensvatbaarheid en opleiding van de promovendi. De commissie heeft alle onderdelen als excellent beoordeeld, de hoogst mogelijke beoordeling. 

De commissie was zeer te spreken over de kwaliteit van het onderzoek van het OO&R.  Het instituut presteert voortreffelijk en heeft een unieke en toonaangevende positie verworven in Nederland. Het OO&R kent een inspirerende academische cultuur en een grote openheid ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. De commissie onderschrijft de strategie van het OO&R gericht op de versteviging van de kwaliteit en de internationalisering van het onderzoek. De door het onderzoekcentrum uitgedragen onderzoeksvisie, waarin het geldende recht en de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal staan, komt de praktische en maatschappelijke waarde van het onderzoek ten goede. Daarnaast leidt het regelmatige overleg tussen het OO&R en zijn partners tot gelukkige keuzes in de vaststelling van onderzoeksthema’s, aldus de commissie. De reputatie van het onderzoekcentrum is in de kring van vakgenoten en beleidsmakers onomstreden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de betrokkenheid van OO&R-onderzoekers bij wetgevende initiatieven en de voorbereiding van beleid. 

Het OO&R is de commissie zeer erkentelijk voor de tijd die zij in de midterm review heeft geïnvesteerd en dankt haar voor de genomen moeite en de gedane aanbevelingen. 

Contactinformatie