Expertgroep Modernisering NV-recht adviseert kabinet en Tweede Kamer

Op dinsdag 24 januari stuurde de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind het eerste advies van de Expertgroep Modernisering NV-recht naar de Tweede Kamer. Hoogleraren Ondernemingsrecht Claartje Bulten en Martin van Olffen leiden als voorzitters de Expertgroep; promovendus Ondernemingsrecht Constantijn Burggraaf is aangesteld als secretaris.

De Expertgroep Modernisering NV-recht bestaat uit wetenschappers en praktijkjuristen. Zij is aangesteld om knelpunten in het NV-recht weg te nemen en om concrete voorstellen voor verbetering en aanpassing te doen. Het advies gaat over loyaliteitsaandelen. De Minister deelt de conclusies van de Expertgroep dat er nu onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. Bekijk de Kamerbrief over voortgang modernisering ondernemingsrecht.

Contactinformatie