Woman on a conference call on her laptop
Woman on a conference call on her laptop

Expliciete toestemming voor opnames (Explicit Recording Consent)

Per 10 mei 2023 moet je als deelnemer expliciet toestemming geven als er een opname gemaakt wordt van een Teams vergadering die je bijwoont. Het gaat hierbij om audio (gesproken commentaar), video (je videofeed van je webcam) en het delen van je scherm/inhoud.

Totdat je toestemming geeft voor de opname, wordt elke bijdrage van jou aan de vergadering geblokkeerd. Als de blokkering van kracht is, kun je de andere deelnemers aan de vergadering wel zien en horen (als zij toestemming hebben gegeven).

Lees hier meer over Explicit Recording Consent.