Femke Laagland gaat misstanden binnen de NPO onderzoeken

Hoogleraar Arbeidsrecht Femke Laagland is benoemd tot lid van de Commissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO). Deze commissie doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, mede naar aanleiding van de misstanden bij De Wereld Draait Door.

In december 2022 werd de commissie OGCO, die onder voorzitterschap staat van oud-minister Martin van Rijn, ingesteld door de raad van bestuur van de NPO. Met deze commissie doet Laagland onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de mogelijk onderliggende systemische oorzaken daarvan binnen de landelijke publieke mediadienst als geheel en het programma De Wereld Draait Door in het bijzonder. De commissie streeft ernaar om in de zomer van 2023 een rapport uit te brengen over de bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen.

Femke Laagland

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid