Letters NWO met een trofee icoon in het midden
Letters NWO met een trofee icoon in het midden

Floris Cos, Wieke Metzlar en Marije van Lankveld ontvangen financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen

Floris Cos, Wieke Metzlar en Marije van Lankveld ontvangen Promoties in de geesteswetenschappen. Doel van het programma Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.

Gebaren helpen je woorden verstaan

Floris Cos onderzoekt naar hoe wat je ziet, hoort en weet bijdraagt aan het verstaan van spraak, en hoe dat mogelijk verandert afhankelijk van met wie je praat. Als je iemand probeert te verstaan, helpt het om diegene ook te zien: de gebaren die iemand maakt tijdens het spreken helpen je woorden waar te nemen en spraak te verstaan. Maar hoeveel invloed hebben die gebaren, naast andere informatie uit de boodschap, zoals spraak en de grammaticale structuur? En is die invloed groter wanneer andere informatie minder betrouwbaar is, zoals bij de grammaticafoutjes van een tweedetaalleerder? 

Aanvrager dr. L.J. van Maastricht en medeaanvrager dr. E. Janse

Ontbrekende Nederlandse meisjes. Patronen en determinanten van oversterfte onder meisjes, de casus van Maastricht, 1864-1930.

Wieke Metzlar ontvangt de financiering met haar onderzoek naar patronen en determinanten van oversterfte onder meisjes. In zowel historische als hedendaagse samenlevingen vindt er onder bepaalde groepen meisjes oversterfte plaats, ondanks het feit dat meisjes biologisch gezien betere overlevingskansen hebben dan jongens. Theoretische verklaringen stellen dat vrouwelijke oversterfte wordt veroorzaakt door specifieke infectieziektes, genderrollen of genderdiscriminatie. De theoretische verklaringen dienen empirisch onderzocht te worden. Dit project focust op patronen en determinanten van oversterfte onder meisjes tussen 1 en 15 in Maastricht (1863-1930). Het project gebruikt data op individueel niveau en analyseert de doodsoorzaken waaraan meisjes disproportioneel stierven. Specifieke aandacht wordt besteed aan de rol van het gezin, met name die van ouders en broers en zussen. 

Aanvrager dr. P.  Puschmann en medeaanvrager prof. dr. J. Kok.

Vestigingskolonialisme door minderheden: Ierse vrouwelijke auteurs aan de Noord-Amerikaanse frontier

In dit project onderzoekt Marije van Lankveld hoe Ierse settler-vrouwen in Noord-Amerika in de negentiende en vroege twintigste eeuw inheemse volken, de natuur en het landschap van de frontier beschrijven, en vergelijkt dit met beschrijvingen in Noord-Amerikaanse en Britse kranten uit dezelfde tijd. Het beschouwen van de onderbelichte en complexe positie van Ierse settler-vrouwen zal resulteren in een beter begrip van de structuren van vestigingskolonialisme in het algemeen, vernieuwende inzichten in hoe de factoren gender, diaspora en religie hierop inwerken en wat de langere impact hiervan is op inheemse volken en de natuur.

Aanvrager dr. M.H. Roza en medeaanvrager prof. dr. M.C.M. Corporaal.

Promoties in de geesteswetenschappen

Doel van het programma Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. 

Het besluitnemend orgaan, bestaande uit prof. dr. Frits van Oostrom (voorzitter Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen) en het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen, heeft op advies van de beoordelingscommissie de projecten geselecteerd.

Contactinformatie

Thema
Diversiteit, Geschiedenis, Taal