Gevolgen versoepeling coronamaatregelen voor Radboud Universiteit

De beperking in het hoger onderwijs van maximaal 75 personen per ruimte komt vanaf 25 september te vervallen. Ook is anderhalve meter afstand houden dan niet meer verplicht, zo heeft het kabinet besloten. Dat is goed nieuws: het betekent dat steeds meer onderwijs binnenkort weer fysiek door kan gaan. Wat zijn de gevolgen van de aangepaste maatregelen voor de Radboud Universiteit?

Doordat er vanaf 25 september geen beperkingen meer gelden voor het aantal mensen per ruimte, komt er op de campus weer meer ruimte voor fysiek onderwijs. De mogelijkheden die er zijn, zullen we zo veel mogelijk benutten. Maar omdat het rooster ‘tijdens de rit’ niet zomaar kan worden omgezet zal gedurende het hele semester een deel van het onderwijs online blijven. Tegelijkertijd is voor fysiek onderwijs niet altijd een online alternatief beschikbaar. Hoe de nieuwe situatie uitpakt voor individuele studenten horen zij van de eigen opleiding.

Tentamens, studiewerkplekken, horeca en diploma-uitreikingen

Voor tentamens geldt dat de beperkingen al vanaf 20 september zijn opgeheven. Er is dan geen maximale groepsomvang meer en de anderhalvemetermaatregel vervalt. Vanaf 25 september komen er ook weer meer studiewerkplekken op de campus beschikbaar. Voor de horecalocaties geldt dat deze vrij toegankelijk zijn voor medewerkers en studenten, zonder coronatoegangsbewijs. Ook diploma-uitreikingen en promoties kunnen vanaf 25 september weer normaal doorgaan.

Zelftesten en mondkapjes

Het is vanaf 25 september tevens niet langer verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen gebouwen. Wel vragen we iedereen om begrip en aandacht te hebben voor elkaar, en specifiek voor kwetsbare studenten en docenten. Houd afstand wanneer anderen daarom vragen. Test jezelf twee keer per week met een zelftest, die gratis aangevraagd kan worden via ZelftestOnderwijs.nl. Het geeft duidelijkheid voor jezelf en daarmee beperk je ook het risico om anderen te besmetten met alle consequenties van dien. Bij klachten blijf je thuis en laat je je direct testen.

Ongetwijfeld gaat het weer drukker worden op de campus. De Radboud Universiteit doet er alles aan om de situatie op de campus zo veilig mogelijk te maken. Met zijn column van 10 september riep rector magnificus Han van Krieken op oog te hebben voor ieders zorgen. Medewerkers kunnen hierover contact opnemen met hun leidinggevende. Mocht je als student niet naar de campus kunnen of willen komen met risico op studievertraging, ga dan in gesprek met je studieadviseur.

Stadsschouwburg en De Vereeniging

Voor het onderwijs op externe locaties, zoals de Stadsschouwburg en De Vereeniging, gelden dezelfde regels als op de campus. Dit betekent dat de (theater)zalen volledig benut kunnen worden voor colleges en tentamens, je hier geen mondkapje meer hoeft te dragen en dat hier ook niet met een coronatoegangsbewijs gewerkt wordt.

Thuiswerken

Medewerkers wordt gevraagd thuis te blijven werken waar dat kan, en naar de campus te komen als dat nodig is. Zij kunnen daarover in overleg met de eigen leidinggevende.

Radboudumc

Vanwege de verwevenheid met patiëntenzorg gelden voor het Radboudumc en de medische faculteit mogelijk andere maatregelen. Studenten en medewerkers voor wie dat geldt, worden daarover door het Radboudumc geïnformeerd.

Radboud Sportcentrum

De aangepaste maatregelen betekenen ook dat het sportcentrum zijn deuren verder kan openen. Het Radboud Sportcentrum zal hierover via de eigen kanalen communiceren.