AI for Business masterclass
AI for Business masterclass

Grote belangstelling MKB bedrijven voor Masterclass AI for Business

Hoe kan het MKB profiteren van de kansen en mogelijkheden die onderzoek op gebied van Artificial Intelligence en Data Science de ondernemer biedt? Op 7 februari verzorgden Tom Heskes (hoogleraar AI Radboud Universiteit), Freek van den Bergh (Machine2Learn), Dirk van Schaijk (Radboud AI en MKB Datalab Oost-Nederland) en Liesbet Korebrits (Radboud Academy) deze allereerste Masterclass AI for Business voor een grote groep MKB ondernemers.

Met name vragen over hoe praktisch aan de slag te gaan met AI werden in de masterclass beantwoord en werd hulp bij aangeboden. Na deze eerste editie zal deze masterclass 4 keer per jaar worden aangeboden door MKB Datalab Oost-Nederland i.s.m. Radboud Academy, Radboud AI en VNO-NCW Midden.

Volgende edities worden bekend gemaakt op de websites van Radboud Academy, VNO-NCW Midden en AI-hub Oost-Nederland.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Innovation Science