Halverwege? - Column Han van Krieken

Halverwege? - Column Han van Krieken

Toen ik vier jaar geleden begon als rector heb ik als ambitie uitgesproken dat ik me sterk zou maken voor drie zaken: kwaliteit van onderwijs, internationalisering en interdisciplinair onderzoek. Nu op 19 mei mijn tweede termijn begint, is het goed om zowel terug als vooruit te kijken. 

De rol van een rector omvat verschillende aspecten: gezicht geven aan de academische traditie, verantwoordelijkheid voor kwaliteit van onderzoek en onderwijs, bestuurder, en misschien vooral verbinder. De afgelopen vier jaar ontmoette ik erg veel docenten, studenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers en velen die het mogelijk maken dat er goed gewerkt  en gestudeerd kan worden. In al die toevallige of geplande ontmoetingen kwam ik heel veel betrokkenheid tegen. Het werd me duidelijk, in voor- en tegenspoed, dat mijn belangrijkste rol is te inspireren, het mensen mogelijk te maken het beste uit zichzelf te halen. 

Als bestuurder probeer je richting te geven en mogelijkheden te creëren. Veranderen in een grote organisatie als de universiteit is iets van lange adem (op zich al reden om niet na vier jaar te stoppen) en het lukt alleen maar als velen de verandering dragen. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs goed was (de Radboud Universiteit is al jaren op allerlei lijstjes de beste brede universiteit immers) vond en vind ik het belangrijk er veel aandacht aan te geven; onderwijs kan altijd beter. Belangrijker nog,  de wereld en studenten veranderen voortdurend en daar moet het onderwijs op inspelen. Er zijn meer digitale mogelijkheden, er worden andere vragen gesteld. En nemen we wel voldoende de tijd om goed na te denken wat we met ons onderwijs willen? Ik ben heel enthousiast dat er nu een nieuwe visie op het Honours-onderwijs is, dat het Teaching and Learning Centre een vliegende start maakt en dat we de Radboud Academy hebben opgericht. Het begin is er, nu de beloftevolle toekomst van deze initiatieven nog waarmaken (dat is een tweede belangrijke reden om niet terug te keren naar mijn prachtige vak als arts). 

Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in het onderzoek. Ook hier doen we het op veel lijstjes heel erg goed, maar voor onderzoek geldt nog sterker dan voor onderwijs dat goed worden moeilijk is, maar goed blijven nog moeilijker. Ik heb hoge verwachtingen van de achttien interfacultaire projecten die van start zijn gegaan en waar multidisciplinariteit centraal staat. Die projecten zijn bij uitstek geschikt om te zien hoe succesvol team science kan zijn. Niet alle projecten zullen zich ontwikkelen tot een succesvol programma, maar bij een aantal zie ik het al gebeuren. Daarmee zijn we klaar voor de komende ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.

De Radboud Universiteit is geworteld in Nijmegen, Gelderland en heeft prachtige takken over de hele wereld. Uitstekende samenwerkingen, in toenemende mate een international classroom (hoewel de huidige situatie het voor volgend jaar spannend maakt), hopelijk een binnenkort goedgekeurde aanvraag om onderdeel van een European University netwerk te zijn. 

Er gaat veel goed. Maar er is ook nog veel te doen. Niet alle internationale studenten voelen zich thuis op de campus en opgenomen in onze academische gemeenschap. Vlak na de zomer begint een medewerker die een belangrijke rol gaat spelen om onze universiteit een (nog?) meer inclusief karakter te geven. Daarnaast verwacht ik nog voor de zomer een omvattend plan te kunnen presenteren voor de begeleiding van studenten met veel aandacht voor het welzijn.  

De komende jaren zal ik me dus blijven inzetten voor verbetering van onderwijs, samenbrengen van onderzoekers uit verschillende disciplines en het ‘glocale’ karakter van onze universiteit, met een accent op inclusiviteit. 

Met elkaar hebben we een strategie gemaakt, a significant impact, waar ik erg enthousiast over ben en waaruit veel ambitie spreekt. Om die ambitie waar te maken wil ik opnieuw rector zijn van de Radboud Universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we dan in 2023 de eerste 100 jaar van onze universiteit met trots kunnen afsluiten en krachtig de toekomst tegemoet zullen treden onder motto: Radboud Universiteit, je bent nodig!

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit. De beide andere leden van het college van bestuur zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en voorzitter Daniël Wigboldus.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.