Han van Krieken treedt toe tot het bestuur van de Vereniging van Universiteiten

Vanaf 1 januari maakt prof. dr. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, deel uit van het bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij vervangt Arthur Mol, rector magnificus van de Wageningen University, wiens termijn als bestuurslid dan afloopt.

Han van Krieken treedt toe tot het bestuur van de Vereniging van Universiteiten

Als rector heeft Van Krieken zich de afgelopen jaren onder meer sterk gemaakt voor studentenwelzijn, op basis van het onderzoek onder studenten naar hun welzijn dat al ruim voor corona op initiatief van de studentenmedezeggenschap was opgezet. Ook het belang van interdisciplinaire samenwerking is een onderwerp dat hij een warm hart toedraagt. En regionale samenwerking heeft zijn aandacht: zo tekende hij onlangs nog een overeenkomst met de Universiteit Maastricht, gericht op een intensievere samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Landelijk laat Van Krieken regelmatig van zich horen als het gaat om de kwaliteit van onderwijs, met daarbij focus op de actuele maatschappelijke discussie rond het lerarentekort en dus de docentenopleidingen. Hij is bestuurlijk trekker van het actieplan leraren van de VSNU, dat beoogt het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan docenten voor het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken.

Han van Krieken is sinds 19 mei 2016 rector magnificus van de Radboud Universiteit en is voorzitter van het college van decanen en hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc). Van Krieken (1956) is patholoog en gespecialiseerd in ziekten van het spijsverteringskanaal en in bloedziekten, vooral lymfeklierkanker. Zijn onderzoek heeft geleid tot betere diagnose van kanker en nieuwe inzichten in het proces van uitzaaiing. 

Bron bericht: VSNU

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.