Hansko Broeksteeg benoemd tot hoogleraar Staatsrecht

Hansko Broeksteeg is per 1 februari 2022 benoemd tot hoogleraar Staatsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van Broeksteeg richt zich op het politieke staatsrecht (met betrekking tot de verhouding tussen regering en parlement), het gemeenterecht en politieke grondrechten, zoals het kiesrecht, de vrijheid van godsdienst, van vereniging en van onderwijs. In zijn onderzoek richt hij zich vooral ook op de verhouding tussen overheden en overheidsambten.

‘De leerstoel staatsrecht in Nijmegen heeft een duidelijk profiel,’ geeft Hansko Broeksteeg aan. ‘Ik wil dat voortzetten en daar eigen accenten in leggen. Zo ga ik me de komende jaren veel bezighouden met verhoudingen tussen overheden.’

Over Hansko Broeksteeg

Hansko Broeksteeg (Berghem, 1974) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in 1997 af op de specialisatie staats- en bestuursrecht. Hij promoveerde in 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen, met een proefschrift getiteld ‘Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het staatsrecht’. Daarin gaat hij in op de vraag of er naast de politieke verantwoordingsplicht andere juridische, bijvoorbeeld strafrechtelijke of financiële mechanismen zijn om politieke ambtsdragers aansprakelijk te houden. Broeksteeg schreef het handboek Gemeenterecht, het enige actuele handboek over dat onderwerp in Nederland. Hij is tevens een bewerker van enkele staatsrechtelijke studieboeken, waaronder ‘Constitutioneel Recht’ en ‘Staatsrecht van Europese landen’.

Portretfoto Hansko Broeksteeg

Tussen 2001 en 2007 was hij in dienst van de Universiteit Maastricht als universitair docent staats- en bestuursrecht. Sinds 2007 is hij als universitair hoofddocent staatsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit. Van 2014 tot 2016 was hij vice-decaan onderwijs en onderwijsdirecteur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Broeksteeg is daarnaast rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, voorzitter van de commissie rechtsbescherming van de provincie Gelderland en voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. In 2020 ontving hij, samen met prof. Ronald Tinnevelt, een subsidie van het KNAW Thorbecke Fonds voor een project over de regulering van politieke partijen.

Meer weten? Neem contact op met:

  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 6000

Contactinformatie