Harm Kaal
Harm Kaal

Harm Kaal benoemd tot hoogleraar Toegepaste geschiedenis

Harm Kaal is per 1 december benoemd tot hoogleraar Toegepaste geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Het veld van toegepaste geschiedenis staat de laatste jaren sterk in de belangstelling, aldus Kaal. ‘In tijden van crisis – de klimaatcrisis, financieel-economische crises, de coronapandemie – zoeken we houvast in het verleden voor onze oriëntatie op heden en toekomst. In mijn onderzoek op het gebied van toegepaste geschiedenis staan drie vragen centraal. Hoe geven samenlevingen – nu en in het verleden – betekenis aan het nut en de meerwaarde van geschiedenis? Hoe worden historische kennis, inzichten en vaardigheden ingezet in beleid? En hoe kunnen we geschiedenis duurzaam in het beleidsproces verankeren?’

‘Geschiedenis wordt in de beleidspraktijk doorgaans onbewust en ad hoc gebruikt. Met mijn onderzoek draag ik bij aan de structurele verankering van historische kennis, inzichten en vaardigheden in beleid. In samenwerking met beleidsmakers ga ik met deze vragen aan de slag. In het onderwijs verzorg ik modules waarin studenten wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.’

Over Harm Kaal

Kaal (Eindhoven, 1977) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en voltooide daar in 2002 tevens een eerstegraads lerarenopleiding. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit in 2008, met een proefschrift over de Amsterdamse bestuurscultuur in het interbellum. 

In Amsterdam werkte hij kortstondig als universitair docent en vanaf 2009 is hij verbonden aan de Radboud Universiteit waar hij de laatste jaren universitair hoofddocent was. Sinds februari 2023 is hij tevens vicedecaan onderwijs van de Faculteit der Letteren. In 2012 ontving Kaal een NWO Venibeurs voor onderzoek naar politieke taal en verkiezingscultuur. In 2020 startte zijn internationaal vergelijkende onderzoeksproject naar de ‘stem van het volk’ in de naoorlogse politieke cultuur van West-Europa met een beurs van de Gerda Henkel Stiftung. Hij is tevens betrokken bij een NWA-project over sport en identiteitsvorming, en start in 2024 met een Open Competitiebeurs van NWO aan een project over het gebruik van geschiedenis in beleid.