RvT Henk Naves
RvT Henk Naves

Henk Naves nieuw lid Raad van Toezicht

Henk Naves is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit. Naves is onder meer bekend als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is hij decaan van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur, voorzitter van de landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs en voorzitter van de arbitragecommissie passend onderwijs.

In de Raad van Toezicht heeft hij de portefeuille Juridische zaken en Governance en neemt hij zitting  in de auditcommissie. Deze commissie adviseert de raad van toezicht over zaken op het vlak van financiën, interne risicobeheersings- en controlesystemen, ICT en informatieveiligheid. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 9 september is de benoeming definitief geworden.

Andere leden van de Raad van Toezicht zijn: Merel van Vroonhoven (voorzitter), Mario van Vliet, Paul Morshuis, Valerie Frissen.

Naar de pagina van Henk Naves

Naar de pagina van de Raad van Toezicht