Henk Schers benoemd tot hoogleraar Regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde

Met ingang van 1 maart 2021 is Henk Schers benoemd tot hoogleraar Regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op innovaties in de samenwerking tussen zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis. De focus ligt hierbij op de vormgeving, haalbaarheid, effectiviteit en doelmatigheid van de transmurale netwerkzorg.

Henk Schers benoemd tot hoogleraar Regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde
Henk Schers wil de transmurale netwerkzorg vooral in de eigen regio Nijmegen een stimulans geven: “Volgens mij is dit hét grote thema voor het komende decennium. De zorg voor patiënten wordt steeds beter, maar dijt daarmee ook steeds verder uit. Steeds meer professionals zijn betrokken bij de zorg voor een enkele patiënt. Hoe zorgen we dat die zorg zoveel mogelijk vorm krijgt in de eigen omgeving van de patiënt? Hoe zorgen we dat de zorg niet verder versnippert, wie uit het netwerk houdt het overzicht, hoe zijn de taken verdeeld?

Een belangrijke vraag is ook: hoe lang gaan we door met al die zorg? Wanneer is het beter om het netwerk te verkleinen en de handen op de rug te houden? Grote vragen, die een individuele zorgverlener maar zelden kan beantwoorden, maar waarvoor netwerkvorming en relevant onderzoek naar patiëntervaringen, effectiviteit en doelmatigheid noodzakelijk zijn. Naast persoonlijke netwerkvorming voor individuele patiënten, is ook de netwerkvorming tussen ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, en andere organisaties steeds belangrijker. Die zullen steeds meer gezamenlijk als netwerk moeten optrekken. Die ontwikkeling wil ik stimuleren.”

Henk Schers richt zich in zijn onderzoek naar netwerkvorming vooral op de medische professionals. Zo heeft hij in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen, patiënten met artrose, patiënten met oncologische aandoeningen en palliatieve zorg. Als hoofd van het Radboud Technology Center Health Data maakt hij voor het onderzoek veel gebruik van gegevens die verzameld worden in het grote huisartsennetwerk van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

Over Henk Schers

Henk Schers (1964, Broekhuizen) studeerde geneeskunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 2004 promoveerde op de continuïteit van zorg (titel proefschrift: Continuity of Care in General Practice. The balance between personal and informational continuity). Hij was daarna huisartsonderzoeker, werd benoemd tot Principal Clinician, en is momenteel unithoofd patiëntenzorg bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Hij werkt daarnaast als huisarts in het academisch gezondheidscentrum Thermion in Lent. Hij is voorzitter van de Verenigingsraad van het Nederlands Huisartsen Genootschap, en van het netwerk Regio Nijmegen op Eén Lijn, dat als doel heeft om de gezondheidszorg in de regio Nijmegen te verbeteren en versterken.  

Meer weten? Neem contact op met: