Nanda Rommelse
Nanda Rommelse

Herbenoeming bijzonder hoogleraar prof. dr. Nanda Rommelse

Onlangs heeft het college van bestuur, op verzoek van het faculteitsbestuur, besloten om prof. dr. Nanda Rommelse per 1 september 2023 te herbenoemen tot bijzonder hoogleraar “Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen”, en de leeropdracht te verplaatsen van het RadboudUMC naar de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

De afgelopen decennia is er een relatieve toename van het aantal personen met een diagnose ‘neurobiologische ontwikkelingsstoornis’. De leeropdracht heeft als overkoepelend doel bij te dragen aan kennis over de verschillende mechanismen die hieraan ten grondslag lijken te liggen, variërend van hoofdzakelijk biologisch tot sociaal-maatschappelijk, en de toepassing hiervan in het onderwijs en de zorg.

De leeropdracht zal worden ingebed bij onderzoeksinstituut DCC en de opleiding Psychologie (afdeling Neuro- en revalidatiepsychologie) en wordt mede mogelijk gemaakt door Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Contactinformatie