Hermesdorfprijzen 2021 voor Centrum voor Migratierecht en Marlies van Eck

De Radboud Universiteit reikt jaarlijks de Hermesdorfprijs en Hermesdorf Talentprijs  uit aan onderzoekers die hun nek hebben uitgestoken. Dit jaar gaan de prijzen naar het Centrum voor Migratierecht en Marlies van Eck. Beide winnaars pleiten voor voldoende oog voor de menselijke maat, respectievelijk in het vreemdelingenrecht en in de inzet van algoritmes door de overheid.

De Hermesdorfprijs gaat elk jaar naar senior onderzoeker(s) van de Radboud Universiteit of het Radboudumc, de Hermesdorf Talentprijs gaat naar een wetenschapper aan het begin van haar of zijn carrière. Beide worden op 10 januari uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Radboud Universiteit.

Hermesdorfprijzen 2021 voor Centrum voor Migratierecht en Marlies van Eck

Winnaar Hermesdorfprijs 2021

Karen Geertsema, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Ellen Nissen, Tineke Strik, Ashley Terlouw & Karin Zwaan van het Centrum voor Migratierecht, voor hun publicatie over Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht.

Een wetenschappelijk artikel van acht migratierechtjuristen van de Radboud Universiteit en een gelijktijdig verschenen bundel samengesteld door vreemdelingenrechtadvocaten zorgden in april voor een golf van media-aandacht. Vreemdelingen blijken veelvuldig te maken te hebben met wantrouwen van de overheid, vergelijkbaar met wat er mis ging in de toeslagenaffaire. Zij lopen het risico snel ten onrechte tot fraudeur bestempeld te worden, er is in de beoordeling weinig ruimte voor individuele situaties en de verschillende bestuurslagen, van wetgever tot rechter tot politici, werken nauwelijks samen.

Het maatschappelijk debat over migranten en vluchtelingen verhardde dit jaar weer, onder andere naar aanleiding van schrijnende situaties in Afghanistan. Vaak ging het in het maatschappelijke debat over abstracte cijfers en discussies over de potentiële waarde van deze migranten voor de Nederlandse maatschappij. In dat debatvragen de onderzoekers van het Centrum voor Migratierecht om oog te blijven houden voor de menselijke maat en de rechten en waarden van individuele migranten. De publicatie werd opgepikt door kranten, radio en TV, en in de maanden die volgden bleven de onderzoekers zich uitspreken in opiniestukken en interviews. Ook in de Tweede Kamer werd de publicatie nog besproken. De onderzoekers wisten aandacht te vragen voor schrijnende gevallen, en hopen zo een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. Het Centrum voor Migratierecht, waartoe deze onderzoekers behoren, viert tevens binnenkort zijn 25e jubileum met een gratis bij te wonen webinar.

Winnaar Hermesdorf Talentprijs 2021

Marlies van Eck, docent belastingrecht aan de Radboud Universiteit, voor haar onderzoek naar de juridische aspecten van technologie.

Marlies van Eck promoveerde in 2018 over de rechtsbescherming van burgers bij geautomatiseerde overheidsbesluiten. Een onderwerp dat het afgelopen jaar volop in de media was, mede vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Keer op keer wees ze op de gebrekkige bescherming van burgers, en hoe de overheid onzorgvuldig omgaat met de ontwikkeling van nieuwe algoritmes. Ze vraagt om bedachtzame inzet van algoritmes, en toegankelijke loketten voor burgers die klem komen te zitten: ‘elk geautomatiseerd beslissysteem moet een Kafka-knop hebben’, vertelde ze Privacy-Web in september.

De overheid is de laatste jaren steeds meer op algoritmes gaan leunen voor besluitvorming, en heeft daarbij grip verloren op die algoritmes, waarschuwt van Eck. Politici en ambtenaren vragen om algoritmes om bijvoorbeeld fraude op te sporen of andere problemen op te lossen, technici ontwikkelen de gereedschappen om dat mogelijk te maken, en de vervolgens ontstane algoritmes zijn vaak zo complex en zelflerend dat niemand precies weet hoe ze nog werken. Het is duidelijk dat de menselijke maat ontbreekt in het proces, maar juist die laat van Eck sterk naar voren komen in haar media-optredens. Daarin is ze consistent een bron van expertise én empathie, pleitend voor bewustwording van de problemen waarmee we onszelf hebben opgezadeld.

Over de Hermesdorfprijs

De Hermesdorfprijs is vernoemd naar prof. mr. B.H.D. Hermesdorf, rector magnificus van de Radboud Universiteit van eind 1942 tot september 1945. Om principiële redenen weigerde hij - als enige Nederlandse rector magnificus - de studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter voor te leggen, wat onvermijdelijk leidde tot sluiting van de universiteit in april 1943. Zo hield hij zijn rug recht in moeilijke tijden. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette met de afbeelding van prof. Hermesdorf.

Uitreiking

Beide winnaars ontvangen de prijs op 10 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Radboud Universiteit. Een livestream is tussen 11.00 en 12.00 uur te volgen via de website van de universiteit.

Meer weten? Neem contact op met