Het goede, het kwade en het mooie - Column Han van Krieken

Het goede, het kwade en het mooie - Column Han van Krieken

Een universiteit is er om kennis te ontwikkelen, te delen en te gebruiken. Vaardigheden die we aan onze universiteit opdoen om met onverwachte nieuwe ontwikkelingen om te gaan, komen goed van pas bij het maken van afgewogen keuzes in onzekere tijden. De Covid-19 pandemie zet alles op scherp: kennis en vooral nieuwe kennis is belangrijker dan ooit. Die toepassen ook.

We zagen onderzoekers van de Radboud Universiteit en Radboudumc direct hun vraagstellingen veranderen. Op basis van fundamentele nieuwsgierigheid naar het immuunsysteem startte een studie met BCG-vaccin. Levens van sommige Covid-patiënten konden gered door het bradykinine signaal-systeem aan te pakken. Dat konden we dan weer op basis van kennis die we eerder bij een heel zeldzame ziekte hadden opgedaan. Scherp observeren door ervaren artsen maakte een nieuwe aanpak op de IC mogelijk waardoor snel de sterfte op de IC daalde. Kennis van gedrag bij stress maakte communicatie beter. We zagen docenten snel inspelen op de restricties bij onderwijs en toetsen. Hoe succesvol dat was, gaan we zien als we de resultaten van deze toetsperiode krijgen. Heel spannend. Dit is de alinea van de kansen die gegrepen werden.

Nu volgt de alinea waarin het niet zo mooi is. Het virus eist zijn tol, ook indirect. We hebben mensen gezien die het niet meer aankonden alle ballen in de lucht te houden. We zien toename van stress en eenzaamheid. Het lukt niet goed om het onderwijs en de toetsing ervan helemaal om te gooien zodat iedereen optimaal kon studeren, doceren en toetsen (maken). We hebben gezien dat het moeilijk is het debat te voeren als er ongemakkelijke waarheden werden gezegd door onze hoogleraren. We weten dat er veel medewerkers en studenten zijn die nog lang last van deze periode zullen hebben.

De Radboud Universiteit zou geen universiteit zijn als we niet juist nu nadenken wat we van deze crisis kunnen leren. Er zijn al lessen te trekken en er komen er meer. We kunnen toe met minder reizen. We kunnen door goed nadenken over ons onderwijs, de verandering versnellen van kennistoetsen naar meer inzichttoetsen. We zien hoe belangrijk het is om echte interactie te hebben, in onderwijs, onderzoek en bestuur.

Maar misschien wel het allerbelangrijkst, we zien hoe belangrijk creativiteit, omgaan met onzekerheden, een stevige kennisbasis en het bevragen daarvan zijn. Het zijn  mensen die het doen, die het samen doen, die nodig zijn. Hoe krachtig en vooruitziend was de prijswinnende campagne van onze universiteit aan het begin van het academisch jaar: Je bent nodig. Nu meer dan ooit!

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit. De beide andere leden van het college van bestuur zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en voorzitter Daniël Wigboldus.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.