“Het is onmisbaar om de internationale invloed te ‘voelen’ tijdens de colleges”

Na het afronden van zijn bachelor Politicologie aan de Faculteit der Managementwetenschappen koos Steffen Westerburger voor de master Internationale Betrekkingen. Deze studies blijken – terugkijkend op zijn studietijd – een enorm goede keuze te zijn geweest. Als Manager bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in New York City houdt hij zich namelijk elke dag bezig met (internationale) politieke vraagstukken.

Steffen Westerburger

Analyseer een situatie altijd kritisch van verschillende kanten 

 

Naam

Steffen Westerburger

Huidige functie

Manager bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Vooropleiding

Master Internationale Betrekkingen

Na het afronden van zijn bachelor Politicologie aan de Faculteit der Managementwetenschappen koos Steffen Westerburger voor de master Internationale Betrekkingen. Deze studies blijken – terugkijkend op zijn studietijd – een enorm goede keuze te zijn geweest. Als Manager bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in New York City houdt hij zich namelijk elke dag bezig met (internationale) politieke vraagstukken.

Wat wilde je als kind worden?

“Dit is een hele interessant, maar ook een lastige vraag! Als ik eerlijk antwoord geef, denk ik niet dat ik vroeger heel sterk een idee had wat ik wilde worden. Sterker nog, ik denk dat ik het zelfs nog niet wist op het moment dat ik mijn eerste ‘echte’ baan vond na mijn afstuderen. Ook al heb ik nooit echt geweten wat ik wilde worden, heb ik wel altijd aandacht en tijd besteed aan wat ik reuze interessant vond: alles wat te maken heeft met (internationale) politiek.”

Wat ging je studeren en hoe kwam je op dit idee?

“Aangezien ik eigenlijk altijd best brede interesses heb gehad, was het niet gemakkelijk een keuze te maken wat ik graag wilde studeren. In de laatste periode van mijn middelbare school heb ik een hele tijd getwijfeld aan mijn studiekeuze en ben ik zelfs nog last-minute van keuze veranderd. En gelukkig maar!

Uiteindelijk heb ik na een zeer geslaagde en leuke ‘Nijmeegse Tweedaagse’ op de Radboud Universiteit gekozen om me in te schrijven voor de bachelor Politicologie. En dit is een enorm goede keuze gebleken. Zowel de inhoud van de studie als de fantastische en inspirerende vakgroep hebben ervoor gezorgd dat ik een enorm mooie tijd heb gehad tijdens mijn bachelor. Dit is overigens ook de reden geweest dat ik mijn master Internationale Betrekkingen ook aan de Radboud Universiteit heb gevolgd.

Ik realiseer me nu dat het eigenlijk heel logisch is dat politicologie altijd al de juiste keuze is geweest: letterlijk iedere dag kan ik me nu op academische manier bezighouden met (internationaal) politieke vraagstukken.”

Je bent Manager bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in New York City. Wat doe je dan precies?

“Op dit moment werk ik inderdaad alweer bijna vijf jaar voor het Ministerie van Economische Zaken in New York City. Wij hebben als doel om Amerikaanse bedrijven te ondersteunen in hun internationale uitbreiding naar de Europese markt. Vanzelfsprekend proberen wij ons sterk te maken voor Nederland als de ideale toegangspoort tot de Europese markt.

De nadruk in mijn werk ligt op het opbouwen van relaties met innovatieve bedrijven en deze voor te stellen aan potentiële Nederlandse partners en ecosystemen. We doen dit alles met het doel om in Nederland hoogwaardige banen te creëren en onze kenniseconomie nog verder te versterken.”

Is er iets bijgebleven uit je studietijd aan onze faculteit dat je nog altijd toepast in je werk? Zo ja, wat en op welke manier?

“Als ik een algemene les uit mijn studietijd zou moeten noemen die me is bijgebleven, is dat de les om altijd een situatie kritisch van verschillende kanten te analyseren. Dit is iets wat gedurende mijn hele studie (zowel in de collegebanken als daarbuiten) heb geleerd, ervaren en geprobeerd toe te passen. In mijn ervaring helpt deze houding enorm in het succesvol uitvoeren van mijn huidige baan, waar vaak veel verschillende belangen naast elkaar bestaan.”

Heb je een advies of tips voor de studenten van nu?

“Het is lastig hier niet in een cliché te vervallen, maar ga studeren wat je leuk vindt en probeer vooral aandacht en tijd te besteden aan wat je interessant vindt buiten de studie om. Als ik terugkijk op mijn studietijd is een enorm belangrijk onderdeel van wat ik heb geleerd ook een direct gevolg van ervaringen die ik heb opgedaan. Bijvoorbeeld bij studievereniging ismus, waar ik een jaar in het bestuur mocht zitten. Tijdens mijn studententijd heb ik vriendschappen gevonden die enorm waardevol zijn en nu – ook al wonen we bijna allemaal in andere landen – acht jaar na mijn afstuderen nog steeds zijn.”

Tot slot: zou je de volgende zin willen afmaken? “In de komende vijf jaar zou de Faculteit der Managementwetenschappen zich moeten richten op …

… het voortzetten van de enorme positieve richting van het verder internationaliseren van de faculteit. Zeker in het geval van de studie Politicologie en Internationale Betrekkingen is het onmisbaar om ook tijdens de colleges de internationale invloed te ‘voelen’. Bijna zonder uitzondering zijn oud-studiegenoten van mij in internationale omgevingen terecht gekomen, en het is een enorme toegevoegde waarde om die ervaring ook tijdens je studietijd te hebben.”