NOLAI team
NOLAI team

Hoera, NOLAI bestaat 1 jaar en wat is er al veel bereikt!

Het Nationaal Onderwijslab AI, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds (EZK) bestaat 1 jaar, HOERA! Een investering van € 80 miljoen om digitale intelligente onderwijsinnovaties te ontwikkelen en de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van deze digitale onderwijsinnovaties te onderzoeken is een hele verantwoordelijkheid. Wat is er in het eerste jaar allemaal bereikt?

Wij zijn alvast trots op al onze partners in onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven die dit mogelijk maakten.

De eerste aanzet voor een gedeelde taal

Het referentiekader van NOLAI biedt inzicht en handvatten om naar de ontwikkeling van AI in onderwijs te kijken. Het model voor de zes niveaus van automatisering van Inge Molenaar geeft de rolverdeling weer tussen AI, de leraar en de leerling. Er was al een Nederlandse, Engelse en Franse versie. En nu ook een Noorse!

De eerste inventarisatie van actuele vragen in onderwijs

In schooljaar 2022-2023 is een eerste brede inventarisatie uitgevoerd naar vragen die op scholen leven rondom de inzet van AI in onderwijs. Deze inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. Ook nu is er de mogelijkheid je in te schrijven voor een van de vraagarticulatiesessies in Meppel, Nijmegen of Middelburg.

Eerste 10 projecten van start

Op basis van de geïnventariseerde vragen is een evenwichtig portfolio gemaakt. De projecten beslaan verschillende niveaus van automatisering op so-, po- en vo-scholen door heel Nederland. Ieder project duurt ongeveer 3 jaar en in elk jaar wordt een fase doorlopen: van concept, naar ontwikkeling naar validatie.

Gefocust wetenschappelijk programma

In het eerste jaar van NOLAI is ook een interdisciplinair wetenschappelijk programma opgesteld dat de basis vormt voor alle verdere activiteiten. 

Ons onderzoek helpt leraren en leerlingen om te komen tot verantwoord gebruik van AI in het onderwijs.

In vijf focusgebieden onderzoeken we de pedagogisch-didactische aspecten, technische aspecten, data en infrastructuur, ethische aspecten en professionaliseringsaspecten.

Breed en divers team en netwerk van partners

NOLAI werkt uitdrukkelijk samen met onderwijs, wetenschappers en bedrijven. Bij de start van NOLAI was er al een stuurgroep met een brede vertegenwoordiging. In het afgelopen jaar hebben 8 partners uit onderwijs, 5 uit bedrijfsleven en 1 uit de wetenschap zich aangesloten bij NOLAI. Ook het team heeft zich gevormd en is van 5 medewerkers gegroeid naar 45. Drie leraren maken als teacher in residence onderdeel uit van het team en houden onze voeten op de grond. We zijn trots op de goede samenwerking binnen en buiten NOLAI. Hulde voor ieder!

Felicitaties van minister Adriaansens

Waarom NOLAI?

De laatste jaren zien we steeds meer intelligente technologieën in het klaslokaal. De corona-epidemie zorgde voor een versnelling, maar desondanks staat het verantwoord inzetten van AI in het onderwijs in Nederland nog in de kinderschoenen, zeker internationaal gezien. Een gerichte en doordachte inzet van AI biedt kansen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Meer regie op digitalisering van het onderwijs is nodig om kansen te benutten en ongewenste effecten te voorkomen. Daarom is het NOLAI in het leven geroepen. 

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte 

Lees meer op onze website www.nolai.nl. We sturen je graag geregeld een bericht over het laatste nieuws, bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in 

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie