Hoera, onderwijs op de campus! (Maar niet altijd) - Column Han van Krieken

 

Hoera, onderwijs op de campus! (Maar niet altijd) - Column Han van Krieken

Wat is het fijn om weer een bruisende campus te hebben! Studenten en docenten die er weer mogen zijn en met elkaar het onderwijs beleven, dat is waar de universiteit voor is. Maar, niet iedereen voelt zich voldoende veilig om in een lokaal dicht bij anderen te zitten. Dat begrijp ik. Daar zijn allerlei verschillende redenen voor en vandaar dat het college van bestuur heeft gemeld dat niemand, studenten noch docenten, verplicht is naar de campus te komen.

Hoewel dat lastig is voor roosters en organisatie is het in deze fase van de pandemie belangrijk om oog te hebben voor ieders zorgen. Vandaar dat iedereen die een reden heeft om niet fysiek onderwijs te geven of ontvangen daarover in gesprek kan gaan. Docenten met hun leidinggevenden, studenten met hun studieadviseur. Uitgangspunt daarbij is begrip en maatwerk en niet een gesprek of discussie over de reden. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk maar ik ga ervan uit dat we er samen uit komen zonder dat er een verplichting ervaren wordt.

De Radboud Universiteit doet er alles aan om de situatie op de campus zo veilig mogelijk te maken. Gelukkig zie ik veel verantwoordelijkheidsgevoel bij studenten: meer dan 90 procent lijkt gevaccineerd, er wordt goed gebruik gemaakt van mondkapjes in de gebouwen, de richtlijnen van de campus coaches worden goed opgevolgd. Ik hoop ik dat velen, net als tijdens de introductie, zich tweemaal in de week thuis testen. Prachtig dat de introductie niet tot een coronapiek heeft geleid!

Twee keer per week testen geldt natuurlijk ook voor docenten en andere medewerkers. Zelf voel ik me goed bij dit gedrag. Ik ben gevaccineerd en test elke maandag en donderdag, zodat de kans dat ik een ander besmet heel klein is. Dat vind ik steeds belangrijker: ik probeer anderhalve meter afstand te bewaren, maar helaas lukt me dat steeds minder. En ik ben niet de enige, zie ik om mij heen - gelukkig vooral in de buitenlucht. Verder is het fijn te weten dat de ventilatie op orde is op onze campus.

Helaas zijn er ook velen die niet of weinig naar de campus komen en die nu al zo lang vanuit huis hun enorme bijdragen leveren aan alles wat de universiteit zo mooi maakt. Ik hoop van harte dat ook zij weer gauw naar de campus kunnen komen.

De komende weken worden best spannend want er zijn de nodige onzekerheden. Ik ben optimistisch, maar niets is zeker. Daarom: geniet van het onderwijs op de campus dat er is, hou vol als het toch online moet. Mede dankzij de geweldige bijdragen van onze studenten bij de opening van ons Academisch Jaar (terug te zien via www.ru.nl/oaj) heb ik veel energie en voel ik alweer meer vrijheid, niet voor niets het thema van dit academisch jaar.

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur