HorizonEurope-project DignityFIRM binnenkort van start

Op 1 april 2023 gaat het HorizonEurope-project DignityFIRM van start. Hoogleraar Europees Migratierecht Tesseltje de Lange is de hoofdonderzoeker van dit project, in samenwerking met hoogleraar Criminologie Masja van Meeteren, universitair hoofddocent Planologie Pascal Beckers en universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies Els Rommes.

Het project draagt bij aan de verbetering van de omstandigheden van illegale migranten (IM) die werkzaam zijn op de arbeidsmarkten van boer tot bord (F2F) in vier EU-lidstaten (IT, NL, PL, SP) en twee geassocieerde landen (MO, UA). Om structurele aanbevelingen voor verbeteringen af te leiden, analyseren de onderzoekers de regelgevingsinfrastructuur die deze voorwaarden regelt, waarbij ze onderscheid maken tussen vijf invloedrijke belanghebbenden op EU-, nationaal en lokaal niveau en op het niveau van de werkgevers en IM zelf. De aandacht voor IM op F2F-arbeidsmarkten komt op het juiste moment gezien de instrumentele rol van deze sectoren bij het veiligstellen van de bestaansmiddelen in de EU en de grote systemische afhankelijkheid van IM die samenvalt met hardnekkige kwetsbaarheden van deze groep. Door kennis en innovatieve instrumenten aan te reiken om de regelgevingsinfrastructuur te verbeteren, verbetert dit project de toegang van IM tot basisrechten en -diensten en hun precaire arbeidsomstandigheden. Op die manier dragen we bij tot de systeembestendigheid van de F2F-industrieën en de ambities van de EU voor sociale en economische transformatie.

Het project gebruikt een mixed-method onderzoeksaanpak, met speciale aandacht voor de arbeidsverdeling in F2F-markten met betrekking tot geslacht, etniciteit, socio-economische status, gezondheid en veiligheid. Op die manier levert de onderzoeksgroep nieuwe kennis op over de multidimensionale regelgevingsinfrastructuur en de omstandigheden van IM's daarin, hun toegang tot basisrechten en sociale diensten en de afhankelijkheid van werkgevers van IM's. Zij bouwen voort op hun analyse van de huidige situatie en werken aan innovatieve oplossingen door in co-creatie met belanghebbenden op de vijf betrokken gebieden Waardigheidstools te ontwikkelen. De onderzoeksgroep stelt groepsgevoelige beleidsmaatregelen voor op EU-, nationaal en lokaal niveau, op vier beleidsterreinen: migratiebeheer, sociale rechten onder de EU-pijler, duurzaamheid van de arbeidsmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op die manier creëren zij een pad voor impact om de toegang van IM's tot rechten en diensten te handhaven en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en het welzijn van de gastgemeenschappen.

Contactinformatie