Huck Chuah
Huck Chuah

Huck Chuah nieuw lid Raad van Toezicht

Huck Chuah is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit.

Chuah is Partner Governance, Risk & Compliance services bij KPMG Advisory. Daarnaast is hij (deeltijd) docent bij de Executive MSc-opleiding Internal Auditing van de Universiteit van Amsterdam.

In de Raad van Toezicht heeft hij de portefeuille Financiën en is hij voorzitter van de auditcommissie. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over financiële aangelegenheden, de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen van de universiteit, waaronder het toezicht op de werking van gedragscodes, de toepassing van informatie-en communicatietechnologie (ICT) en informatiebeveiliging. Ook adviseert de commissie de raad over de relatie met de externe accountant van de universiteit en het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving.

De andere leden van de Raad van Toezicht zijn: Mario van Vliet (voorzitter), Vanessa Evers, Valerie Frissen en Henk Naves.