In memoriam: prof. dr. Jac Vennix

Op zaterdag 27 januari jl. overleed onverwacht op 72-jarige leeftijd prof dr Jac Vennix, emeritus hoogleraar Methodenleer. Jac Vennix begon als assistent-accountant om daarna de overstap te maken naar de academische wereld. Tussen 1983 en 1988 was hij aanvankelijk als onderzoeksassistent en vervolgens als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna was Jac Vennix als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Gamma-Informatica van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij keerde in de jaren negentig terug naar de Radboud Universiteit als hoogleraar om de afdeling Bedrijfswetenschappen van een grondige methodologische basis te voorzien. Hij was tot zijn emeritaat in 2016 hoogleraar Methodenleer aan de Nijmegen School of Management, en lange tijd voorzitter van de afdeling Bedrijfswetenschappen.

Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Mental models and computer models. Met zijn grondige kennis van de sociologie, onderzoeks- en interventiemethodologie en systeemdynamica heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nijmeegse Bedrijfskunde, waarin interventiemethodologie, systeemdenken en de sociale processen in en tussen organisaties centraal staan. Hij heeft aan de wieg gestaan van de European Master in System Dynamics en speelde een bepalende rol in de wetenschappelijke theorievorming rond groepsmodelbouw, een methodologie die nationaal en internationaal ruime erkenning heeft gekregen. Voor zijn buitengewone wetenschappelijke verdiensten ontving Jac Vennix in 2014 de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.   

Wij hebben bijzonder goede herinneringen aan onze samenwerking met Jac. In zijn tijd als afdelingsvoorzitter was hij altijd op de werkvloer te vinden, in gesprek met alle geledingen van de organisatie. Hij combineerde een scherp analytisch vermogen met grote sociale vaardigheden. Als leidinggevende bood hij duidelijkheid en hij maakte gevoelige zaken hanteerbaar door met mensen in gesprek te gaan. Hij was een begenadigd fotograaf, en vergaderingen begonnen regelmatig met de nieuwste natuurfoto’s die hij op een van zijn vele reizen had gemaakt. Hij had een duidelijke visie op onderwijs en onderzoek, en vond dat wetenschappelijke onderzoekers binnen bedrijfskunde minimaal één dag in de week opdrachten moesten doen voor organisaties of gewerkt moesten hebben in het bedrijfsleven. Jac was didactisch begaafd en wilde het beste uit zijn studenten halen. Eerstejaars werden steevast getrakteerd op de klassieke wetenschapsfilosofie als noodzakelijk onderdeel van hun methodologische ontwikkeling. Hij las alles van Russische literatuur, tot Griekse filosofen en de nieuwste managementboeken. In zijn vrije tijd was golf een geliefde bezigheid, iets waar hij vooral na zijn pensionering tijd voor had.

Op zaterdag 3 februari a.s. zal in besloten kring afscheid genomen worden van Jac Vennix.

We willen graag echtgenote Loes een boek aanbieden met herinneringen aan Jac. Als u verhalen of herinneringen aan Jac wil delen, willen we u vriendelijk vragen deze op te sturen naar etienne.rouwette [at] ru.nl (etienne[dot]rouwette[at]ru[dot]nl) voor 16 februari 2024.

Yvonne Benschop, Inge Bleijenbergh, Etiënne Rouwette en Hans van Kranenburg

Contactinformatie