Inge Bleijenbergh,

Inge Bleijenbergh benoemd tot hoogleraar Actieonderzoek op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie

Inge Bleijenbergh is per 1 juni 2022 benoemd tot hoogleraar Actieonderzoek, in het bijzonder op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie aan de Faculteit der Managementwetenschappen.

Het onderzoek van Bleijenbergh biedt inzicht in de sociale systemen van organisaties en welke mogelijkheden er zijn om deze inclusiever te maken. In haar actieonderzoek betrekt Bleijenbergh belanghebbenden in organisaties bij het ontwikkelen van kennis die belangrijk is voor deze groepen, onder meer op het gebied van gelijkheid en inclusie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vrouwen in tijdelijke contracten, werknemers met een internationale achtergrond en Oost-Europese arbeidsmigranten.

"Ik wil de wijze waarop we tot wetenschappelijke kennis komen democratisch vormgeven, met een rol voor betrokkenen in het hele onderzoeksproces", aldus Bleijenbergh. "Ik maak daarbij gebruik van participatieve technieken, zoals focusgroepen en groepsmodelbouw. Daarmee kan ik met deelnemers structuren wat ze al weten en kunnen we deze kennis integreren en verbreden."

Over Inge Bleijenbergh

Inge Bleijenbergh (Haarlem, 1970) studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2004 promoveerde ze met het proefschrift 'Citizens who care; European social citizenship in EU debates on childcare and part-time work' over Europese sociale rechten, waarna zij aan de slag ging als onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit. Sinds 2006 is Bleijenbergh universitair docent Methodenleer bij de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, waar zij in 2015 promoveerde tot universitair hoofddocent.

Bleijenbergh heeft veelvuldig gepubliceerd over onderwerpen als organisatieverandering, gender ongelijkheid en intersectionaliteit en verkreeg meerdere Europese subsidies voor haar onderzoek. Daarnaast redigeerde ze verschillende boeken, waaronder het Oxford Handbook of Diversity in Organizations, en schreef ze meerdere Nederlandstalige studieboeken over kwalitatief onderzoek.

Contactinformatie

Journalist? Neem direct contact op met Inge Bleijenbergh via inge.bleijenbergh [at] ru.nl of met de afdeling Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie van de Radboud Universiteit, 024 361 6000, media [at] ru.nl

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.