Inge Molenaar ontmoet onderwijsminister Mariëlle Paul en EC ambtenaar Maurits-Jan Prinz voorafgaand aan de European Education Summit 2023 in Brussel
Inge Molenaar ontmoet onderwijsminister Mariëlle Paul en EC ambtenaar Maurits-Jan Prinz voorafgaand aan de European Education Summit 2023 in Brussel

Inge Molenaar in AI-panel op Onderwijstop in Brussel

Op 30 november vond de 6e European Education Summit plaats in Brussel. NOLAI-directeur Inge Molenaar was aanwezig en leverde een bijdrage aan het AI-panel “The future of education in an Artificial Intelligence-driven world”. Voorafgaand ontmoette ze Mariëlle Paul, minister voor primair en voortgezet onderwijs, die op werkbezoek was in Brussel en eveneens deelnam aan de onderwijstop.

Briefing van de minister 

Voorafgaand aan de onderwijstop had Inge Molenaar een gesprek met Mariëlle Paul, de Nederlandse minister voor primair en voortgezet onderwijs, en Maurits-Jan Prinz, ambtenaar bij de Europese Commisie. Minister Paul nam eveneens deel aan de onderwijstop, en werd door Molenaar gebrieft over de doelstellingen van NOLAI: de co-creatie van AI-innovaties in onderwijs met en voor scholen, en het wetenschappelijk verantwoord gebruik van AI in het onderwijs bevorderen. Prinz gaf uitleg over het Europese beleid voor AI en de digitale transitie.

Rol en impact van AI op onderwijs 

Het programma van de 6e European Education Summit bestond uit plenaire sessies en parallelle sessies met high-level panels. NOLAI-directeur Inge Molenaar leverde een bijdrage aan het AI-panel “The future of education in an Artificial Intelligence-driven world”. Het hoofddoel van dit high-level panel was, om na te denken over de rol en de impact van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. In het bijzonder ging het over hoe AI docenten en studenten beïnvloedt, welke impact AI heeft op onderwijs- en leerpraktijken en hoe hiermee rekening wordt gehouden in het onderwijs- en opleidingsbeleid in de EU-lidstaten. 

Onderwijs in een AI-gestuurde wereld

Het panel richtte zich voornamelijk op: 

  • Het vergroten van het begrip van de uitdagingen en kansen van AI in onderwijs en opleiding; 
  • Het verkennen van de lessons learned en best practices van de invoering en het gebruik van AI in onderwijs en opleiding; 
  • Het bespreken van de rol van onderwijs en opleiding bij het uitrusten van de nieuwe generatie met de vaardigheden die zij nodig heeft om zich te kunnen ontplooien op een arbeidsmarkt en in een samenleving die door AI wordt beïnvloed; 
  • Het identificeren van strategieën en beleid die kunnen helpen effectief AI-onderwijs te bevorderen. 

De bijdrage van Inge Molenaar ging over de positieve impact van AI op onderwijs, en hoe landen strategieën en beleid kunnen ontwikkelen om het verantwoord en effectief gebruik van AI te stimuleren.  

Benieuwd naar deze sessie? Kijk hem hier terug

Inge Molenaar in het high-level panel "The future of education in an Artificial Intelligence-driven world"
Inge Molenaar in het high-level panel "The future of education in an Artificial Intelligence-driven world"

Aandacht voor lerarentekort

Onderwijsminister Mariëlle Paul nam deel aan de plenaire sessie “Improving the attractiveness of teachers’ careers”. Centraal in deze sessie stond de vraag wat er concreet gedaan moet worden om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Bijna alle Europese lidstaten worstelen met een (groot) lerarentekort. De sessie was bedoeld om ervaringen en best practices uit te wisselen. Uit Europees onderzoek is gebleken dat een financiële stimuleringsmaatregel niet genoeg is; die moet worden gekoppeld aan betere loopbaanmogelijkheden en ontwikkelkansen, betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden en een hoger aanzien van het vak van leraar.  

Benieuwd naar deze sessie? Kijk hem hier terug 
 

Oproep aan de EU 

Wereldwijd zijn er verschillende initiatieven over AI in onderwijs, zoals de AI Act en het AI- coördinatieplan. Ook de Europese Commissie heeft initiatieven die AI in onderwijs aan de orde stellen. Zo zijn er in oktober 2022 ethische richtlijnen voor docenten gepubliceerd, over het gebruik van kunstmatige intelligentie en data in het onderwijs. Inge Molenaar deed op de European Education Summit een oproep aan de EU: kunnen we de initiatieven van de lidstaten op het gebied van AI en onderwijs combineren? We kunnen samen en van elkaar nog veel leren!  

Over de Top 

De European Education Summit is het jaarlijkse paradepaardje van de Europese Onderwijsruimte (EMA). Het brengt beleidsmakers van EU-instellingen en de Europese onderwijs- en opleidingsgemeenschappen samen. De belangrijkste vragen die tijdens de 2023-editie als leidraad dienden, waren:  

  • Hoe kunnen we de onderwijs- en opleidingssectoren verbeteren zodat iedereen ervan kan profiteren? 
  • Hoe willen de EU-landen in de toekomst beter investeren in onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit? 
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen worden uitgerust met de noodzakelijke vaardigheden om te floreren in de groene en digitale transitie? 

Beleidsmakers voor EU-instellingen en uit EU-landen, evenals belangrijke stakeholders van de onderwijs- en opleidingsgemeenschap uit de hele EU, bespraken ideeën en best practices als antwoord op deze vragen. De aanwezigen deelden nieuwe perspectieven, innovatieve oplossingen en creatieve benaderingen om de Europese onderwijsruimte voor iedereen te realiseren. 

Opnames van alle sessies kun je hier terugkijken

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie