Partnerdag Radboud en Johnson & Johnson
Partnerdag Radboud en Johnson & Johnson

Inpiratie en ontmoetingen op vijfde partnerdag Radboud - Johnson & Johnson Innovative Medicine

Op 5 juni 2024 vond voor de vijfde keer de Radboud – J&J Innovative Medicine Partnerdag plaats. Ruim 100 onderzoekers, docenten en specialisten van Radboudumc, Radboud Universiteit en J&J Innovative Medicine kwamen bij elkaar in het Radboudumc Experience Center om kennis uit te wisselen en mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen te bespreken.

Radboudumc, Radboud Universiteit en Johnson & Johnson Innovative Medicine werken sinds 2019 samen om de resultaten van biomedisch, farmaceutisch en klinisch onderzoek sneller beschikbaar te maken voor de patiënt. Ook stimuleren we de ontwikkeling van essentiële vaardigheden van studenten, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie en immunologie. Én we leren van elkaar op het gebied van duurzaamheid.

Partnerdag Radboud en Johnson & Johnson

Internationaal bezoek

De bezoekers van de partnerdag 2024 werden (digitaal) welkom geheten door José Sanders, rector magnificus Radboud Universiteit, en Michel van Agthoven, hoofd J&J Campus Nederland. Na een update over lopende initiatieven door Radboudumc-afdelingshoofd longziekten Michel van den Heuvel was het woord aan een internationale gast: Prof Dirk de Ridder, directeur kwaliteit van het Universitair Ziekenhuis Leuven. 

De Ridder wist de gasten te boeien met een ervaringsverhaal over de samenwerking tussen J&J en UZ/KU Leuven, die al enkele jaren langer loopt dan de samenwerking met Radboud(umc). Zijn belangrijkste geleerde les: de werkstromen zijn het belangrijkst. Hij adviseerde de aanwezigen om daar goede plannen voor te maken, maar daarna de deelnemers vooral hun gang te laten gaan, zonder ze te belasten met uitgebreide rapportage-eisen. 

Het belang van de persoonlijke inzet van mensen als drijvende kracht van de samenwerking is de rode draad in de toespraken.

Publiek bij partnerdag Radboud _ Johnson & Johnson

Inspirerende parallelsessies

Na de keynotes was het tijd voor de thematische parallelsessies. Er waren er drie dit jaar: biomedische mechanismen & therapie-ontwikkeling, passende zorg en onderwijs & carrière. 

Bij de eerstgenoemde sessie stonden drie projecten centraal: image guided interventional oncology, het M4TREK-initiatief voor multipel myeloom en het AI-gedreven predictiemodel bij intranasale esketamine. Een terugkerend thema was de lange ontwikkeltijd voor nieuwe therapieën, en het belang van goede samenwerking tussen onderzoekers en marktpartijen om hordes onderweg snel te kunnen nemen.

In de sessie over passende zorg passeerden ook drie thema’s de revue: (niet) passende zorg binnen Radboudumc, de relevantie van arbeid binnen passende zorg, en gezondheidsbeleving als uitgangspunt voor passende zorg. 

Bij onderwijs en carrière ging het vooral over de veranderende behoeften en eisen van toekomstige professionals en organisaties zoals J&J in het (bio-)medische veld, en wat dat zou kunnen betekenen voor (bio)medische opleidingen. Ook was er aandacht voor het belang van ondernemerschap en het stimuleren van samenwerking met de industrie onder jonge onderzoekers, en daarnaast het opleiden en werken in een transdisciplinaire setting.

Matchmaking

De dag werd afgesloten met misschien wel het belangrijkste onderdeel van de dag: matchmaking tussen de aanwezigen. Aan thema-tafels gingen de experts van de drie partnerorganisaties met elkaar in gesprek over plannen voor nieuw (vervolg)onderzoek en innovatieve projecten. Aan ideeën was er geen gebrek; de gesprekken waren levendig, liepen in veel gevallen door tot na het officiële einde en hebben al geleid tot vervolgafspraken om invulling te geven aan de verdieping van onze samenwerking

De komende jaren kunnen we dus weer veel moois verwachten uit deze tot dusver zeer succesvolle samenwerking. We houden jullie op hoogte!

Contactinformatie

Meer weten over de strategische samenwerking tussen Radboud Universiteit, Radboudumc en Johnson & Johnson Innovative Medicine? Neem contact op met Ed Koster (Radboud Universiteit), Antoine Wellink (Radboud Universiteit) of paul.vanderhoeven [at] radboudumc.nl (Paul van der Hoeven) (Radboudumc).