Groepsfoto uitreiking internationaliseringsprijs 2021 voor ‘Radboud International Training on High Ability’ (RITHA)
Groepsfoto uitreiking internationaliseringsprijs 2021 voor ‘Radboud International Training on High Ability’ (RITHA)

Internationaliseringsprijs 2021 voor ‘Radboud International Training on High Ability’ (RITHA)

Radboud International Training on High Ability’ (RITHA) krijgt de Internationaliseringsprijs. Deze prijs is voor initiatieven die de internationalisering van het onderwijs aan de Radboud Universiteit bevorderen en/of bijdragen aan een meer inclusieve en meertalige academische gemeenschap.

Medewerkers van RITHA ontvangen de prijs tijdens de Opening van het Academisch Jaar in concertgebouw De Vereeniging uit handen van collegevoorzitter Daniël Wigboldus. Een eervolle vermelding is voor ‘First Things First: Ensuring a safe and inclusive environment as a foundation for an international curriculum’ van de Faculteit der Letteren.

Hoogbegaafd

RITHA, van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, is een postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid en talent. De opleiding is voor professionals, werkzaam in onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Zij krijgen inzicht in het identificeren en begeleiden van mogelijkheden en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Doel van het programma is een wereldwijde community van expertise te bouwen.

International Classroom

Studenten en docenten van over de hele wereld nemen deel aan het programma; van Brazilië tot Australië en van Duitsland tot Hong Kong. Met verschillende achtergronden en perspectieven zij een ware international classroom. Het programma biedt een directe internationale (leer)ervaring aan docenten, PhDs en studenten en draagt zo bij aan de open, inclusieve en interculturele academische gemeenschap van onze universiteit.

Ervaring

Ruim voor de uitbraak van het coronavirus had RITHA al een nieuwe standaard gesteld voor professioneel, hoog-kwalitatief online onderwijs. Het onderwijs wordt blended (20% fysiek, 80% online onderwijs) aangeboden. Andere teams van de Radboud Universiteit konden na uitbraak van de coronapandemie dankbaar gebruik maken van deze ervaring.

Train-de-trainer

RITHA biedt een ‘train-de-trainer programma’ waarbij pioniers in een land getraind worden om zelf een programma te draaien. Als docent blijven zij contact onderhouden met de RITHA gemeenschap.

Master’s titel

Aan de Internationaliseringsprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Hiermee wil een module in het programma ontwikkelen die zich richt op het verwerven van een Master’s titel. Zo kan RITHA haar internationale positie als academisch programma op het gebied van Gifted Education and High Ability bestendigen en verder ontwikkelen.

Hoofdopleiders zijn prof. dr. Lianne Hoogeveen en Sven Mathijssen, MSc. Met speciale dank aan dr. Enyi Jen (docent), drs. Lonneke Luycks (onderwijskundige) en drs. Monic Schijvenaars (directeur RadboudCSW).

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is er voor het Experience book van prof. Liedeke Plate, dr. Sandy Barasa en Daniela Piangiolino van de Faculteit der Letteren.

Internationaliseringsprijs 2021 voor ‘Radboud International Training on High Ability’ (RITHA)

‘First Things First’ is een experience book dat beschrijft wat nodig is om tot een veilige en inclusieve international classroom te komen, welke uitdagingen daarbij komen kijken en bevat tips en suggesties hoe daarmee om te gaan. In een international classroom leren studenten met verschillende achtergronden en perspectieven van en met elkaar, is de inhoud van het programma gebaseerd op een mondiaal, intercultureel perspectief en wordt de diversiteit van studenten en staf op waarde geschat en gebruikt.

First Things First is een ‘must-read’ voor iedereen die lesgeeft in een international classroom en dus ook van waarde voor tal van Radboud-collega’s.

Contactinformatie