Invulling samenwerkingsverbanden is een aspect van academische vrijheid

De Radboud Universiteit heeft diverse uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten binnen en buiten de EU. Op basis van zulke overeenkomsten kunnen studenten van de Radboud Universiteit en van de andere universiteiten waarmee overeenkomsten gesloten zijn over en weer gedurende een uitwisselingsperiode studeren zonder dat zij extra collegegeld hoeven te betalen.

Het sluiten en al dan niet in stand houden van samenwerkingsverbanden op institutioneel niveau is aan het college van bestuur. De keuze hoe binnen deze samenwerkingsverbanden invulling wordt gegeven aan de samenwerking met wetenschappelijke partners en de invulling van het wetenschappelijk onderwijs zijn aspecten van de academische vrijheid van medewerkers aan wetenschappelijke instellingen, zoals gedefinieerd door de KNAW

Zoals eerder aangegeven in update 3 ontwikkelt het college van bestuur, samen met decanen en in afstemming met de medezeggenschap, een beleidslijn om samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen te wegen. Een op te richten Adviescommissie Samenwerkingsverbanden gaat daarbij adviezen geven. Op dit moment is een groep kwartiermakers aan de slag om het afwegingskader, de reikwijdte en de werkwijze van deze adviescommissie uit te werken. Het streven is om deze commissie in te stellen voor het begin van het komend academisch jaar.