Iris van Rooij benoemd tot hoogleraar Computationele Cognitiewetenschap

Met ingang van 1 juli 2021 is Iris van Rooij benoemd tot hoogleraar Computationele Cognitiewetenschap aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van Van Rooij ligt op het snijvlak van psychologie, filosofie en theoretische informatica. Met behulp van wiskundige modellen, computationele complexiteitsanalyse en computersimulatie onderzoekt Van Rooij het bereik en de grenzen van cognitie: 'Mijn analyses bestrijken alle belangrijke modelleringsbenaderingen in de cognitieve wetenschap, waaronder symbolische, neuraalnetwerk-, kansrekening-/Bayesiaanse, dynamische, heuristische, robotica-, agent- en op logica gebaseerde modellen voor cognitie.' De bijzondere expertise van Van Rooij ligt op het gebied van de computationele complexiteitsanalyse en de toepassing daarvan in de cognitieve wetenschap. Ze is coauteur van een boek over dit onderwerp, getiteld ‘Cognition & Intractability: A Guide to Classical and Parameterized Complexity Analysis’ (2019, Cambridge University Press).

Iris van Rooij benoemd tot hoogleraar Computationele Cognitiewetenschap

'Ik wil me inzetten als bruggenbouwer tussen twee van de cognitieve wetenschappen: kunstmatige intelligentie en psychologie. Op basis van inzichten uit de cognitiewetenschap lever ik een bijdrage aan het huidige debat dat naar aanleiding van de 'replicatiecrisis' wordt gevoerd. Zo heb ik bijvoorbeeld beargumenteerd dat de psychologie haar theoretische fundamenten kan verstevigen door lessen te leren van de cognitiewetenschap, met name waar het de filosofische wortels betreft. Ik onderzoek ook vragen zoals "wat maakt een goede theorie?" en "hoe moeilijk is wetenschappelijk denken?", waarbij ik gebruikmaak van middelen en methoden uit de kunstmatige intelligentie.'

Over Iris van Rooij

Van Rooij (Goirle, 1973) studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit en behaalde haar diploma in 1998. In 2003 behaalde ze haar doctorstitel aan de University of Victoria in Victoria, Brits-Columbia, Canada. De titel van haar proefschrift luidde: Tractable Cognition: Complexity Theory in Cognitive Psychology. Haar onderzoek behelsde een interdisciplinair project waarin cognitieve psychologie en theoretische informatica werden gecombineerd. Het proefschrift brak een lans voor de conceptuele grondslag om de complexiteitstheorie toe te passen voor de beoordeling van de computationele plausibiliteit van cognitiemodellen.

Na het behalen van haar doctorstitel werkte Van Rooij als post-doc en later als universitair docent bij de afdeling Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2007 keerde ze terug naar de Radboud Universiteit als universitair docent bij de afdeling Artificial Intelligence, waar ze in 2015 werd bevorderd tot universitair hoofddocent. Op dit moment is ze Principal Investigator bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior en senior editor voor het tijdschrift Cognitive Science. In 2020 kende NIAS-KNAW Van Rooij de Distinguished Lorentz Fellowship and Prize toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: