Jaarverslag 2021: veerkracht in het tweede jaar van corona

Het Jaarverslag 2021 van de Radboud Universiteit – nu zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar - heeft veel aandacht voor persoonlijke verhalen en nieuwswaardige ontwikkelingen.

Naast feiten, cijfers en natuurlijk de Jaarrekening, is er in het Jaarverslag 2021 ruimte voor de persoonlijke indrukken en verhalen van studenten en medewerkers. 

Een podium voor medewerkers en studenten

Foto René Hagels

Zo wordt bijvoorbeeld het podium gegund aan René Hagels, die sinds het uitbreken van corona de spin in het web was binnen het ‘herstartteam’ van de universiteit. Het team coördineerde de uitwerking op de campus van de coronarichtlijnen en droeg zorg voor de informatie aan studenten en medewerkers. Uitgangspunt was steeds om binnen die richtlijnen zo veel als mogelijk ruimte te maken voor activiteiten op de campus.

‘Wij maken het waar dat we persoonlijk contact heel erg belangrijk vinden. Voor veel studenten, vooral als ze wat kwetsbaarder zijn, is het een levensbehoefte om op de campus te zijn’, aldus Hagels. Ondanks alles bleef het op de campus in 2021 een stuk rustiger dan je zou willen. ‘Het waren veel inspanningen om het weinige, maar belangrijke mogelijk te maken.’

Alarmdag, 6 april 2021, protest tegen werkdruk

Veel aandacht in het Jaarverslag voor de ervaren werkdruk door onderzoekers. Een in 2021 afgerond rapport over Erkennen en waarderen doet aanbevelingen de druk te verminderen. Vanwege het rapport werd op de campus door het jaar heen ‘gesprekstafels’ georganiseerd, om ervaringen en verbetervoorstellen op te tekenen.

‘De voorgestelde taakverlichting realiseer je niet met het afvinken van een actielijstje, dit vergt een cultuuromslag’, aldus rector magnificus Han van Krieken in het Jaarverslag. ‘We moeten toe naar een besef dat goed goed genoeg is, met nadruk op het eerste ‘goed’. We hebben in het verleden te veel ingezet op de toppen in het landschap, terwijl we nu de hoogvlaktes meer aandacht geven.’

Aandacht voor studentenwelzijn

Hot topic gedurende de gehele coronaperiode is het verminderde welzijn van studenten, vanwege gebrek aan (campus)contacten met begeleiders en medestudenten. Meerdere onderzoeken rapporteren zorgelijke cijfers, wat de universiteit aanzet tot acties. Zoals de Wellbeing Week, Radboud Walks en de online campagne Lockdown Liftup. Ook was er een ‘hackaton’ om nieuwe plannen op tafel te krijgen, met financiering door het Radboud Studenten Fonds voor het beste idee. De winnaar: het initiatief Dare to Fail, dat in samenhang met magazine Prutswerk een lans brak voor acceptatie van het falen.

Er kwam ook een coördinator studentenwelzijn: Hannah Markusse. Als een van haar eerste acties heeft Markusse een richtingaanwijzer laten maken voor loketten waar studenten voor hun problemen terecht kunnen. ‘We brengen de hele keten beter in kaart’, aldus Markusse in het Jaarverslag. ‘Er worden allerlei initiatieven ontplooid, maar het is versnipperd. Deze nieuwe functie is in het leven geroepen om meer samenhang aan te brengen.’

Werken aan impact – tot in Namibië

Het Jaarverslag besteedt ook aandacht aan de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek. Zoals, bijvoorbeeld, de bijzondere koppeling tussen onderzoek van onze astrofysici en ontwikkelingskansen in Namibië.

Dr Ellen Ndeshi Namhila , Pro Vice Chancellor, Administration and Finance at UNAM & Marc Klein Wolt, directeur Radboud Radio Lab

Voor hun onderzoek zijn Radboud-sterrenkundigen druk bezig met de komst van de Africa Millimetre Telescope (AMT) in Namibië. Eind 2021 werd duidelijk dat die er komt, mede dankzij een garantstelling van de Radboud Universiteit.
Het beheer van de AMT ligt in handen van de University of Namibia. Om de volgende generatie Namibiërs ook te kunnen laten werken met de telescoop, is het project onder meer verrijkt met een educatieprogramma onder de hoede van het Radboud Radio Lab.

Marc Klein Wolt, directeur van het Radboud Radio Lab, vertelt over een presentatie van een mobiel planetarium op een basisschool. ‘Zo mooi. Komt er een stel kinderen op je afgerend: “Are you the astronomer? We want to be astronomers too!” Dat enthousiasme, dat was ons doel. Maar dan moet het wel mogelijk zijn voor kinderen om opgeleid te worden in die richting. Daar willen we graag aan bijdragen.’

Bekijk ook de video: de Radboud Universiteit in 2021.