Berchmanianum
Berchmanianum

Jaarverslag 2022: kansen na corona

Het jaarverslag 2022, beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, biedt ruimte voor persoonlijke terugblikken en reflectie.

Naast feiten, cijfers en natuurlijk de jaarrekening heeft het jaarverslag ook plaats voor geboekte vooruitgang, hoogte- en dieptepunten en het welbevinden van studenten en medewerkers.

Betrokken bij elkaar

Hoewel 2022 nog begon met (alweer) een lockdown, kon de universiteit in de loop van het jaar steeds meer invulling geven aan het thema ‘vrijheid’. Bij de opening van het academisch jaar 2022-2023 mocht iedereen weer fysiek op de campus aanwezig zijn: tot opluchting van velen. De pandemie heeft echter veel impact gehad op zowel studenten als medewerkers. Daarom is er het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan hun mentale welzijn via diverse initiatieven, en door te ijveren voor gelijke kansen voor iedereen en een veilige omgeving. Zo werd het Strategisch Plan Diversity, Equity and Inclusion gelanceerd, en is de Visie op Erkennen en Waarderen afgerond. Afgelopen jaar is ook de student-staf-ratio verlaagd, en is de ondersteuning voor studenten uitgebreid. In de onderwijsvisie van de universiteit is interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten essentieel voor het leerproces. En niet alleen dáárvoor. Want onderwijs is meer dan studiepunten.

Lees hier meer over wat de universiteit doet om studenten en medewerkers goed in hun vel te laten zitten en zich thuis te laten voelen.

Hart van de universiteit

De faculteiten vormen het hart van de Radboud Universiteit. Hoe hebben hun medewerkers en studenten het jaar 2022 beleefd? Hoogte- en dieptepunten, de gevolgen van corona, de keuze voor fysiek onderwijs, onderzoeksresultaten, impact en zichtbaarheid: per faculteit blikken de betrokkenen terug. Zo noemt de in 2022 benoemde decaan van de Letterenfaculteit José Sanders als een hoogtepunt de Week van de Talen, in mei. “In dat kader organiseerden we Nijmegen Taalhoofdstad, om aan iedereen te laten zien hoe belangrijk taal en cultuur zijn. Voor ons, maar ook breder, voor de hele universiteit. Er is in die week een eredoctoraat uitgereikt aan de schrijver Adriaan van Dis, vanwege zijn verdienste voor de meertaligheid, interculturaliteit en verdraagzaamheid. Hij hield een aanvaardingsspeech over het belang van het begrip van elkaars taal en cultuur, die grote indruk heeft gemaakt.”

Lees hier het interview met José Sanders, Faculteit der Letteren.

Overige terugblikken per faculteit:

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Faculteit der Letteren

Faculteit Managementwetenschappen

Faculteit der Medische Wetenschappen

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit Sociale Wetenschappen

Vooruitgang geboekt

Het College van Bestuur is positief over de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt. “Zo is het verweven van duurzaamheidsvraagstukken in het curriculum van alle opleidingen voortvarend opgepakt en hebben we samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onder meer de Universiteit Maastricht, met regionale scholen, met de gemeente Nijmegen, en met Alliander”, zegt voorzitter Daniël Wigboldus. “Daarmee stimuleren we interdisciplinair onderzoek, en dat doen we ook op andere manieren. We hebben een aantal grote Groeifondsprojecten toegekend gekregen en er zijn belangrijke grants toegewezen aan Radboudonderzoekers in de breedte van de wetenschappen.” Ook positief vindt Wigboldus de herwaardering van de campus. “Eerder voelde iedereen zich op de campus als een vis in het water, zonder te beseffen hoe belangrijk dat water eigenlijk is. Nu hebben we het als een gemis ervaren en beseffen we beter het belang van samenzijn en toevallige ontmoetingen.”

Lees hier het interview met het College van Bestuur