Jan-Kees Helderman benoemd tot hoogleraar Sociaal beleid en bestuur

Per 1 november is Jan-Kees Helderman benoemd tot hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

 

Jan-Kees Helderman benoemd tot hoogleraar Sociaal beleid en bestuur
Het onderzoek van Jan-Kees Helderman richt zich op de ‘governance’ van maatschappelijke problemen in het sociaal domein, bijvoorbeeld zoals de jeugdhulp. Helderman: ‘De jeugdhulp is één van de meest complexe beleidsdomeinen van onze verzorgingsstaat omdat het veelal gaat om meervoudige, complexe problematiek die te maken hebben met onderwijs, (geestelijke) gezondheid, veiligheid en justitie, maar ook met schuldenproblematiek, noem maar op.’

‘Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe we het probleemoplossend en lerend vermogen van de bij het sociaal domein betrokken partijen (overheden, aanbieders, professionals maar ook cliënten of burgers) kunnen vergroten. Dat lerend vermogen staat of valt met het onderzoeken van complexe, vaak onbekende, probleemsituaties, met als doel om knelpunten in onderliggende regels, organisaties en systemen te diagnosticeren en te verhelpen.

Pragmatisme

‘Wetenschapsfilosofisch past een dergelijke kijk op beleid en besturingsvraagstukken binnen het Pragmatisme. Dat is een wetenschapsfilosofie en een publieke filosofie, gericht op maatschappelijke probleemoplossing. Het combineert een focus op problematische situaties (een kwestie) en een onderzoekende houding met het voortdurend betrekken van een Publiek bij de kwestie. Letterlijk gaat het er om problemen en oplossingen publiek te maken door steeds opnieuw de organisatorische en institutionele condities rondom die problemen te onderzoeken en knelpunten te adresseren aan het juiste adres op het juiste niveau.’

‘Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan meer rechtvaardig en effectief beleid in het sociaal domein. Ik wil mijn onderzoek inzetten om daar iets - al is het maar heel klein - in te veranderen en te verbeteren. De maatschappelijke relevantie en impact van mijn onderzoek is mijn belangrijkste drijfveer. Wat niet weg neemt dat ik mij met veel plezier ook op de intellectuele uitdagingen stort die er zijn bij het verder ontwikkelen van de bestuurskundige pragmatiek.’

Over Jan-Kees Helderman

Helderman (Waddinxveen, 1966) studeerde in 1990 af in de Planologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1992 tot 2006 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, achtereenvolgens bij de opleiding bestuurskunde en de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij promoveerde aldaar in 2007, met een proefschrift getiteld ‘Bringing the Market Back In? Institutional Complementarity and Hierarchy in Dutch Housing and Health Care’. Met deze vergelijkende institutionele analyse van stelselhervormingen in de Nederlandse volkshuisvesting en gezondheidszorg won hij in 2007 de Van Poeljeprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde.

Aan de Radboud Universiteit begon hij in 2006 als universitair docent bestuurskunde, en sinds 2013 is hij universitair hoofddocent. Tevens is hij sinds oktober 2020 vice decaan onderzoek van de Faculteit der Managementwetenschappen. Helderman is associate editor van Health Economics Policy and Law (Cambridge University Press) en hoofdredacteur van het tijdschrift Bestuurskunde van de Vereniging voor Bestuurskunde. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Oidos, de moederorganisatie van Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Bestuurskunde