Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de mens
Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de mens

Jasper Krommendijk benoemd tot hoogleraar Rechten van de Mens

Jasper Krommendijk is per 15 september 2023 benoemd tot hoogleraar Rechten van de Mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Het onderwijs en onderzoek van Krommendijk richt zich op mensenrechten, de rechtsstaat en effectieve rechtsbescherming. Hij is met name geïnteresseerd in de wisselwerking tussen internationale mensenrechten (VN, EVRM en EU) en de Nederlandse rechtsorde. Krommendijk combineert juridisch-dogmatisch onderzoek met empirisch onderzoek om een goed perspectief te ontwikkelen op het recht in de praktijk.

‘Ik wil de komende jaren vooral kijken hoe verschillende actoren, rechters, slachtoffers, NGOs en beleidsambtenaren, zich een weg weten te vinden in het uitdijende woud van (inter)nationale mensen- en grondrechten’, aldus Krommendijk. ‘Hoe verhouden deze normen op verschillende niveaus zich tot elkaar en hoe wordt daar gebruik van gemaakt in de praktijk?’

Over Jasper Krommendijk

Jasper Krommendijk (Wijchen, 1985) volgde International en Europees Recht en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in 2008 af op de specialisatie mensenrechten. In 2014 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift over de impact en effectiviteit van aanbevelingen van VN-mensenrechtencomite's. Sinds 2014 is hij als universitair (hoofd)docent internationaal en Europees recht, verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanaf september 2020 is hij directeur van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Volgens Krommendijk past deze leerstoel mooi bij zijn directeurschap: ‘Deze leerstoel illustreert ook het enorme belang van mensenrechten in het onderzoek van SteR, gelet ook op het onderzoeksprogramma Dragende Beginselen & Fundamentele Rechten.’

Van 2017-2021 werkte Krommendijk aan het door de NWO gefinancierde onderzoeksproject 'It takes two to tango. The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts.' Sinds 2022 bekleedt hij de Jean Monnet Chair on the Rule of Law in the national and EU legal orders (EURoLNAT) in het kader waarvan hij bijvoorbeeld samen met studenten gastlessen verzorgd over de rechtsstaat op bassischolen. In 2023 ontving hij een NWO SGW XS subsidie voor een project over de doorwerking van uitspraken van internationale mensenrechtenhoven en -comités.

Krommendijk is voorzitter van het Netherlands Network of Human Rights Research (NNHRR) en is daarnaast lid van de bezwaarcommissie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant. Hij is verder lid van de redacties van drie mensenrechtelijke tijdschriften (het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, EHRC Updates en het Netherlands Quarterly for Human Rights).

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoeker zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Recht